Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การบาดเจ็บและการป้องกันในกีฬากอล์ฟ

photo

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทย มีการฝึกสอนกันตั้งแต่ในวัยเยาว์และเล่นกันได้นานโดยไม่มีการจำกัดอายุ แต่การเล่นกอล์ฟเป็นการเล่นกีฬาที่มิได้ใช้กำลังโดยตรง จัดเป็นกีฬาประเภทเทคนิค จึงทำให้ในบางครั้งนักกีฬากอล์ฟมิได้ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนร่างกายเท่าที่ ควร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

วงสวิงของกอล์ฟแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้

 • Backswing                

 • Downswing                

 • Acceleration and ball strike                

 • Follow-through
   

         อวัยวะที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย มือ ข้อมือ หัวไหล่ แขน ลำตัว และขา ซึ่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้สามารถได้รับการกระทบกระเทือนจนกระทั่งเกิดการบาด เจ็บขึ้นได้ อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บมากที่สุดมีความแตกต่างกันไปตามเพศ วัย และความสามารถและความถี่ในการเล่นกอล์ฟ

การบาดเจ็บในนักกีฬากอล์ฟอาชีพและสมัครเล่น
 

นักกีฬาสมัครเล่น % ของการบาดเจ็บ

อวัยวะ                     ชาย               หญิง 
หลัง                         36.0               27.4 
ข้อศอกและแขน        32.5               35.5 
มือและข้อมือ             21.2              14.5
หัวไหล่                     11.0               16.1

นักกีฬาอาชีพ % ของ การบาดเจ็บ

อวัยวะ                     ชาย               หญิง
มือและข้อมือ            29.6                44.8 
หลัง                        25.0                22.4 
หัวไหล่                    11.4                 7.5
ข้อศอกและแขน        7.3                   6.0

สาเหตุการบาดเจ็บ
       สาเหตุของการบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ การเล่นมากหรือหนักเกินไป การตีถูกพื้น วงสวิงที่ไม่ถูกต้อง การตีลูกแรงหรือเร็วเกินไป การอบอุ่นร่างกายที่ไม่พอเพียง การบิดหรือหมุนของลำตัวที่ผิด และการเปลี่ยนการจับไม้หรือวงสวิง การบาดเจ็บบริเวณหลังพบได้บ่อยและมีตั้งแต่การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการใช้ งานที่มากเกินไป การอักเสบของกล้ามเนื้อเนื่องจากการฉีกขาดในขณะหมุนตัวที่ไม่ถูกต้อง ไปจนกระทั่งการที่กระดูกสันหลังแตกหักในผู้สูงอายุ การปรับเปลี่ยนวงสวิงที่ทำให้การหมุนของหัวไหล่และสะโพกเกิดขึ้นพร้อมๆกัน สามารถป้องกันการบาดเจ็บประเภทนี้ได้

การบาดเจ็บบริเวณเอ็นด้านในของข้อศอก
        การบาดเจ็บบริเวณเอ็นด้านในของข้อศอก (ด้านที่ชิดกับลำตัวในท่ายืดแขนและหงายมือขึ้น) ก็เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในนักกีฬากอล์ฟ โดยจะเกิดขึ้นที่ข้อศอกขวาในคนที่ถนัดขวา เพราะการที่หัวไม้กอล์ฟกระแทกพื้นในการตีลูก จะทำให้เกิดแรงกระแทกบริเวณข้อศอกและทำให้เอ็นในส่วนนี้ต้องทำงานหนัก การบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นบ่อยในกีฬากอล์ฟจนกระทั่งมีการเรียกการบาดเจ็บชนิดนี้ ว่า golfer's elbow ส่วนเอ็นข้อศอกด้านนอกมักจะเกิดการบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้ายในคนที่ถนัดขวา เนื่องจากมีการดึงรั้งในขณะขึ้นวงสวิง

การบาดเจ็บที่หัวไหล่
       การบาดเจ็บที่หัวไหล่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่มากเกินไป ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ทั้งที่กล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆหัวไหล่ ส่วนข้อมือนั้นจะเกิดการบาดเจ็บที่เส้นเอ็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบิดข้อมือระหว่างวงสวิงนั่นเอง

ป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟ
      การป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ

 2. ใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการเล่น 

 3. เสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องให้แข็งแรง

 4. อบอุ่นร่างกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมก่อนการเล่น

       เมื่อนักกอล์ฟเริ่มมีอาการเจ็บหรือปวดที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่าง กายหลังการเล่นกอล์ฟ นักกอล์ฟควรที่จะลดความหนักและความถี่ในการเล่นลง เพื่อให้อวัยวะนั้นได้พัก เพราะการที่มีอาการเจ็บหรือปวดเป็นอาการเริ่มแรกของการบาดเจ็บ การพักเป็นการรักษาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง การที่นักกอล์ฟอาชีพเกิดอาการบาดเจ็บจากการใช้งานร่างกายหนักเกินไปมากกว่า นักกอล์ฟสมัครเล่นก็มีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีเวลาพักร่างกายที่พอเพียงนั่น เอง

เทคนิคในการตีกอล์ฟ
       เทคนิคในการตีกอล์ฟ หรือวงสวิงที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญในการลดหรือป้องกันการบาดเจ็บ เพราะวงสวิงที่ถูกต้องจะทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีการประสานกันในทุก ส่วนเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต้องรับแรงกระแทกหรือแรงบิดที่มากเกิน ไป

       การเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมในการใช้งาน พร้อมที่จะรับแรงกระแทกและแรงบิด เป็นการป้องกันกระดูกและเส้นเอ็นต่างๆ ซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของกล้ามเนื้ออยู่แล้ว (นอกเหนือจากหน้าที่ในการเคลื่อนไหว) การเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้องทำทั้งในด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟแล้ว ยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปด้วย

       การอบอุ่นร่างกาย เป็น การเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งที่มักจะถูกละเลยในกีฬากอล์ฟ เพราะคิดว่าไม่ใช่กีฬาที่หนัก จึงไม่มีความจำเป็น ในความเป็นจริงแล้ว การอบอุ่นร่างกายที่ถูกต้องมีความสำคัญมากพอๆกับการเข้า address ลูกก่อนตี เพราะถ้าการเตรียมตัวไม่ดี ผลเสียก็ย่อมตามมาอย่างแน่นอน ตัวอย่างของการอบอุ่นร่างกายสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้
 

 • การเดิน - การเดินเร็วๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะทำให้การสูบฉีดของโลหิตดีขึ้นได้ ทำให้ร่างกายรวมถึงสมองมีการตื่นตัว

 • การหมุนคอ - เป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่ ให้หมุนคอไปตามเข็มนาฬิกาช้าๆสัก 10-20 ครั้ง แล้วค่อยหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆในจำนวนครั้งที่เท่าๆกัน

 • การยืดไหล่ - ถือไม้กอล์ฟในมือทั้งสองข้าง ยืดแขนออกไปข้างหน้าให้ ตึง แล้วยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ ต้องให้แขนเหยียดสุดตลอดเวลา ค้างไว้ 5-10 วินาทีแล้วทำซ้ำประมาณ 10 ครั้ง จากนั้นก็ทำอย่างเดียวกันแต่ให้ถือไม้กอล์ฟไว้ด้านหลังแล้วยกแขนขึ้นให้สูง ที่สุดเท่าที่จะทำได้ สุดท้ายก็ใช้มือข้างหนึ่งดึงแขนข้างตรงข้ามมาจรดคางแล้วค้างไว้เหมือนเดิม แล้วจึงทำสลับแขนอีกข้างหนึ่ง

 • การยืดลำตัว - ควรยืดลำตัวทั้งด้านข้าง และบิดลำตัวไปมาช้าๆให้สุด เพื่อยืดกล้ามเนื้อหลัง เป็นการป้องกันไม่ให้มีการยึดตัวของกล้ามเนื้อ เพราะกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวเกินไปจะฉีกขาดง่าย

 • การฝึกวงสวิง - เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบร่างกายว่าไม่มีการเจ็บหรือปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ควรเริ่มสวิงเบาๆก่อนแล้วเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่มีอาการปวดก็สามารถเล่นกอล์ฟได้ สุดท้าย นักกอล์ฟควรปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆถ้ามีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพราะการรักษาอาการบาดเจ็บในระยะแรกสามารถทำได้ง่ายและหายเร็ว แต่การรักษาอาการบาดเจ็บที่เป็นมานานจะต้องใช้เวลานานตามไปด้วย จะทำให้นักกอล์ฟเสียโอกาสในการฝึกซ้อมหรือออกรอบไปโดยใช่เหตุ

 


สอบถามเพิ่มเติม สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ    จันทร์ – อาทิตย์   07.00 – 17.00 .
โทร02-310-3979, 02-310-3980 หรือ โทร.1719
Email: [email protected]