Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

วัคซีนเด็กเสริมภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวเล็ก

วัคซีน, ฉีดวัคซีน, วัคซีนเด็ก, วัคซีนลูกน้อย, วัคซีนวัณโรค, วัคซีนตับอักเสบบี, วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนบาดทะยัก

 

วัคซีนมีความสำคัญกับเด็กอย่างมาก เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยังช่วยป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโตในอนาคตได้ ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ให้ครบตามช่วงอายุเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

ฉีดวัคซีนให้เหมาะกับเด็ก

วัคซีนที่เด็กควรได้รับตามอายุต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

อายุ

ชนิดวัคซีน

แรกเกิด

 วัคซีนป้องกันวัณโรค

 วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

2 เดือน

 วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 2 

 วัคซีนรวม คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก ครั้งที่ 1

 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 1

 วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 1

4 เดือน

 วัคซีนรวม คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก ครั้งที่ 2

 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 2

 วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 2

6 เดือน

 วัคซีนรวม คอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก ครั้งที่ 2

 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 3

 วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 3

7 เดือน

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 1

8 เดือน

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 2

*** หลัง 8 เดือนไปแล้วควรฉีดวัคซีนตามวัยอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความสมบูรณ์แข็งแรงของลูกน้อย

 

วัคซีน, ฉีดวัคซีน, วัคซีนเด็ก, วัคซีนลูกน้อย, วัคซีนวัณโรค, วัคซีนตับอักเสบบี, วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนบาดทะยัก

สังเกตสักนิดหลังฉีดวัคซีนเด็ก

เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดมีโอกาสทำให้เกิดอาการแพ้ได้แม้จะน้อยมากก็ตาม พ่อแม่จึงควรสังเกตอาการของเจ้าตัวน้อยหลังรับวัคซีนไปแล้ว 30 นาที ไปจนถึง 2 - 3 วัน หากมีไข้ขึ้น งอแง ไม่สบายตัว เกิดความผิดปกติรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

ปัจจุบันกำหนดการรับวัคซีนจะอยู่ในประวัติข้อมูลของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ทราบอย่างละเอียด สิ่งสำคัญคืออย่าละเลยที่จะพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนตามกำหนดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว 


สอบถามเพิ่มเติม 

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร 0 2310 3006, 0 2755 1006   

Email: [email protected]