Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

เครื่องมือนำร่องและวางแผนการผ่าตัดสมอง

1

 

     เครื่องมือนำร่องและวางแผนการผ่าตัดสมอง (Image Guided Surgical System) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัด สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น การถ่ายภาพสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT-SCAN) การตรวจที่อาศัยการส่งคลื่นเสียงเข้าไปในสมองที่อยู่ในสนามแม่เหล็กพลังสูง (MRI) และสัญญาณจากเครื่องมือที่ใช้ประกอบในระหว่างการทำผ่าตัดเข้าด้วยกัน ตัวเครื่องจะมีระบบการแปลงสัญญาณและการประมวลข้อมูลที่ได้ แล้วทำการแสดงผลออกเป็นภาพสามมิติที่จอแสดงผล จึงช่วยทั้งในการวางแผนก่อนผ่าตัด และช่วยในการนำร่องหรือกำหนดทิศทางระหว่างการผ่าตัด (before and during surgery) ทำให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

2

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นการจำลองแบบการผ่าตัด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัด โดยการแสดงภาพบนจอในลักษณะต่าง ๆ กัน ตามความต้องการของศัลยแพทย์ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการผ่าตัดจริง  

 3

2. เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดทิศทางในระหว่างการผ่าตัด จึงสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วแต่ปลอดภัย เนื่องจากมีความถูกต้องแม่นยำสูงทำให้การผ่าตัดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4

3. ใช้ในงานศัลยกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นด้านศัยกรรมประสาท การผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง ศัลยกรรม หู คอ จมูก และงานศัลยกรรมกระดูกเป็นต้น

5

4. ชุดเครื่องมือ ประกอบด้วย ส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

  • แหล่งกำเนิดสัญญาณ ซึ่งจะส่งแสงอินฟราเรด เพื่อไปกระทบกับเครื่องรับสัญญาณและเชื่อมต่อเข้ากับระบบกล้อง
  • ระบบกล้อง (Camera System) ซึ่งจะจับตำแหน่งที่สะท้อนของสัญญาณ
  • ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะควบคุมการทำงาน (Computer Workstation) และทำหารประมวลผล จากสัญญาณที่ได้รับ ณ ตำแหน่งที่กำหนดต่าง ๆ และจากข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ป่วย โดยแสดงผลเป็นภาพปรากฎบนจอ (Monitor) ในลักษณะสามมิติ เพื่อชี้นำการผ่าตัด โดยจะแสดงวงรอบของความถูกต้อง (Accuracy Zone) เป็นหน่วยขนาดมิลลิเมตร รอบบริเวณตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด

5. สามารถเชื่อมโยงข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ เช่น Ultrasound, MRI, CT-SCAN, C-arms และ ข้อมูลคนไข้ที่ส่งผ่านระบบเน้ตเวิร์ค รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับกล้องไมโครสโคปโดยสามารถให้ภาพ 3 มิติที่สร้างขึ้น ไปปรากฎที่กล้อง ทำให้สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6

6. ประกอบด้วย ซอพท์แวร์โปรแกรมต่าง ๆ ทำให้สามารถทำการผ่าตัดได้หลากหลาย เช่น การผ่าตัดสมอง (Cranial) กระดูกไขสันหลัง (Spine) ฐานกะโหลกศรีษะ (Skull base) หู คอ จมูก (ENT) การใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก การผ่าตัดหัวเข่า สะโพกเทียม การตัดชิ้นเนื้อสมองเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการสั่นหรือกระตุก และอื่น ๆ รวมทั้งโปรแกรมการลงข้อมูลคนไข้แบบเร่งด่วน(Rapid registration)

7. มีระบบของอุปกรณ์ที่ใช้จับเข้ากับเครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัดทั้งชนิดที่เป็น Active Instrument ซึ่งทำการรับสัญญาณเพื่อให้กล้องสามารถจับทิศทาง และรับสัญญาณข้อมูล และชนิด Passive Instrument ที่สามารถรับและส่งสัญญาณกับระบบกล้องได้

7

8

8. มีระบบ ELECTRO MAGNETIC SYSTEM ในกรณีที่ต้องการ Upgrade เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีคลื่นหรือสัญญาณแม่เหล็กรบกวน (MAGNETIC INTERFERENCE)

9. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ใช้ระบบ UNIX ซึ่งเหมาะกับโปรแกรมประเภท กราฟฟิคและใช้กันส่วนใหญ่กับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

10. ส่วนของเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงาน สามารถใช้งานแยกอกจากกันได้ โดยใช้ในการวางแผนการผ่าตัด และส่วนที่เป็นระบบกล้อง (NAVIGATION) มีระบบล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย