Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ลดความเสี่ยงข้อเทียมทรุด ด้วยข้อสะโพกแบบมี "เงี่ยง"

1

 

แกนสะโพกเทียมแบบ เงี่ยง” ลดปัญหาข้อสะโพกจมทรุด

 

     ปัญหาข้อสะโพกจมทรุดหลังผ่าตัดอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน เนื่องจากแกนสะโพกเทียม (stem) ที่แพทย์ใส่ลงไปให้ผู้ป่วยนั้น ในช่วงแรกหลังผ่าตัด กระดูกของผู้ป่วยยังงอกเข้าไปเชื่อมกับแกนสะโพกเทียมได้ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เมื่อใช้งานไปสักระยะ แกนสะโพกเทียมอาจเสี่ยงจมทรุดได้ แต่ปัจจุบันเราสามารถลดโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเลือกใช้แกนสะโพกเทียมแบบใหม่ที่มี “เงี่ยง”

 

แกนสะโพกเทียมแบบใหม่ ลดปัญหาหลังผ่าตัด

 

     จากการศึกษาวิจัยของนายแพทย์พนธกร พานิชกุล และ Dr.Hamilton ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Orthopedics ในคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมกว่า 1,108 ราย พบว่าการใช้แกนสะโพกเทียมแบบเก่าหรือ ‘ไม่มีเงี่ยง’ ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำสองได้ เนื่องจากมีโอกาสทำให้แกนข้อสะโพกเทียมทรุดจมภายหลังการผ่าตัด

     แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาแกนสะโพกเทียมรุ่นใหม่ซึ่งถูกออกแบบพิเศษเพิ่ม ‘เงี่ยง’ (Collar) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะข้อเทียมกับกระดูก เพิ่มความมั่นคงของข้อเทียม เพื่อแก้ปัญหาการเกิดข้อสะโพกจมทรุดหลังการใช้งานไปสักระยะหนึ่ง โดยสามารถเลือกใช้งานคู่กับข้อเทียมโคบอลโครเมียม (Cobalt Chromium) หรือข้อเทียมเซรามิก (Ceramic) เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

2

 

ข้อดีของแกนสะโพกเทียมแบบใหม่

  • ลดปัญหาข้อสะโพกทรุดจมหลังผ่าตัด
  • อายุการใช้งานยาวนาน 15-20 ปี
  • เดินลงน้ำหนักได้อย่าง เต็มที่ มั่นใจ
  • อัตราการกลับมาผ่าตัดซ้ำน้อย
  • เหมาะกับการใช้ควบคู่กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (แนวใหม่)

 

3

 

แกนสะโพกเทียมแบบมี เงี่ยง” เหมาะกับการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแนวใหม่ 

 

     หากผู้ป่วยเลือก “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ” ที่มีข้อดี คือ เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว จำเป็นต้องใช้แกนสะโพกเทียมแบบใหม่ เพราะภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ว เดินลงน้ำหนักได้ เต็มที่ ทันที โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยเดินหรือไม้เท้าประคองเป็นระยะเวลานาน หากใช้แกนข้อสะโพกเทียมแบบเก่าที่ไม่มีเงี่ยงจะเสี่ยงข้อสะโพกเทียมหลุดหรือจมได้ง่ายและอาจต้องผ่าตัดซ้ำ แต่การใช้แกนสะโพกเทียมแบบใหม่ที่มีเงี่ยงจะช่วยให้ผู้ป่วยลงน้ำหนักเท้าได้อย่างมั่นใจและไม่มีภาวะการจมลงของแกนกระดูกสะโพกเทียม

 

4

 

เคยผ่าตัดแล้ว มีปัญหา ผ่าตัดใหม่ได้ไร้กังวล

 

     สำหรับผู้ที่เคยผ่าตัดข้อสะโพกแล้วพบปัญหาสงสัยว่าข้อสะโพกจมหรือหลุด สามารถทำการผ่าตัดใหม่ได้ โดยเข้ารับการตรวจร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเอ็กซเรย์อย่างละเอียด หากพบปัญหาแกนข้อสะโพกเทียมหลวม (Loosening) หรือกระดูกแตกหักก็สามารถผ่าตัดเปลี่ยนแกนข้อสะโพกเทียมใหม่ได้ด้วยเทคนิค “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ” ซึ่งเป็นการเปิดแผลผ่าตัดขนาดเล็กตามแนวกางเกงชั้นในเพียง 3-4 นิ้ว ที่ช่วยให้เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวไว และกลับมาเดินปกติได้เร็วหลังผ่าตัด

           

ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแนวใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

 

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ  

     ทีมแพทย์ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ด้าน ‘การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ’ ในระดับสากล รวมถึงเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้เทคนิคการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมแนวใหม่นี้สู่โรงเรียนแพทย์ คณะแพทย์ทั่วประเทศ และต่างประเทศในโซนเอเชียแปซิฟิก โดยทางศูนย์มุ่งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหลังการผ่าตัดข้อสะโพกเทียม โดยดำเนินการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบ Customized Service การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัดแบบครบวงจร ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพชำนาญการ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร: 02-310-3731 และ 02-310-3732