Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

จะเลือกวิตามินชนิดไหนดี

photo

 

ปัจจุบันตลาดอาหารเสริมและวิตามินเพื่อสุขภาพได้ขยายตัวตามความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภค แต่เราจะแน่ใจในคุณภาพของวิตามินนั้นได้อย่างไรว่ามีประสิทธิภาพ (Effectiveness) จริงตามที่อ้าง

 

วิตามินหรืออาหารเสริมในท้องตลาดแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  1. Food Grade คือ ใช้เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกับอาหาร
  2. Pharmaceutical Grade / Medical Grade คือ ใช้เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพเดียวกับยารักษาโรค

 

วิตามินเกรดอาหาร (Food grade vitamins) 

ผลิตภัณฑ์ที่พบได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป กระบวนการผลิตของวิตามินเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านการควบคุมของสำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Administration) และไม่จำเป็นต้องบอกส่วนผสมทั้งหมดที่มีในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทำให้มีโอกาสการปนเปื้อนจากสารเคมีอื่น ๆ (Chemical Contamination) อยู่มาก เช่น โลหะหนัก (Heavy Metals) สีผสมอาหาร (Food Coloring) แป้ง น้ำตาลบางชนิด หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่สำคัญคือผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบเลยถึงการมีสารปนเปื้อน เนื่องจากข้อกำหนดของอาหารนั้นไม่จำเป็นต้องระบุส่วนประกอบทั้งหมดในฉลาก อีกทั้งในส่วนคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material) ของวิตามินเกรดอาหารนั้นไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจน

ดังนั้นสารอาหารที่ได้รับอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในฉลาก (Discrepancy) เช่น วิตามินซีเกรดอาหาร (Food Grade Vitamin C) 500 มิลลิกรัม เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้ว ร่างกายอาจได้รับวิตามินซีในปริมาณที่ไม่ถึง 500 มิลลิกรัม หรือร่างกายอาจไม่สามารถดูดซึมเลย และถ่ายออกมาเป็นวิตามินซีในรูปแบบเดิม อีกทั้งยังเสี่ยงกับการได้รับสารเคมีอื่น ๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาพอีกด้วย

 

วิตามินเกรดยา (Pharmaceutical Grade or Medical Grade Vitamin) 

กระบวนการการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพที่มากกว่า (Higher Quality Control) โดยจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งที่มาของวิตามินชนิดนั้น ต้องไม่มีสารปนเปื้อน (No Chemical Contamination) คุณภาพของวิตามินที่ร่างกายได้รับ การดูดซึมและออกฤทธิ์จะต้องได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการผลิตยา (High Bio - Availability) ปริมาณวิตามินที่ระบุในฉลากนั้นต้องครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ (Reliability)

 

เรียกได้ว่าวิตามินเกรดนี้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าเกรดอาหารอย่างมาก แต่วิตามินเกรดนี้อาจจะหาได้ยากตามท้องตลาด อีกทั้งราคาสูงกว่าชนิดอื่น หากวิตามินนั้นมีคุณภาพเป็นเกรดยาก็จะมีการระบุไว้ในฉลากสินค้า 
 

ดังนั้นการอ่านและศึกษาข้อมูลของวิตามินก่อนตัดสินใจซื้อจึงมีความสำคัญมากกับผู้บริโภค การเลือกซื้อวิตามินจึงไม่อาจตัดสินกันที่ราคาเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาถึงคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ วิตามินที่ถูกจัดว่าแพงที่สุดคือ วิตามินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับสุขภาพ ร่างกายดูดซึมไม่ได้ (Poor Absorption) หรือได้ของแถมเป็นสารพิษอีก (Heavy Metal Toxicity) เพราะนอกจากจะต้องเสียเงินในการซื้อหามารับประทานแล้ว ยังต้องจ่ายเพิ่มในส่วนของสุขภาพที่เสียไปอีกด้วย

 

 


สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ชั้น 6 อาคารบางกอกพลาซ่า โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาเปิดบริการ

  • วันจันทร์ - พฤหัสบดี 7.00 - 18.00 น.
  • วันศุกร์ 7.00 - 17.00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์  8.00 - 12.00 น.

โทร. 0 2308 7043 หรือ 0 2310 3000
Email : bmcroyallifeinfo@bangkokhospital.com