Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

photo

คุณเข้าใจลูกมากแค่ไหน!

ทำไมลูกถึงดื้อ เลี้ยงยาก ไม่เชื่อฟัง ติดเพื่อน ติดเกม ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ก้าวร้าว ไม่ค่อยมีสมาธิ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน...แล้วจะเลี้ยงดูแบบไหนดี?

 

จะดีแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยได้ตั้งแต่วัยเด็ก

วันนี้คุณสามารถค้นหาตัวตนของลูกน้อย ด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการ ตั้งแต่วัย 1 เดือน - 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีความแม่นยำ ประกอบด้วย

 

ตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อบอกความถนัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 • เชาว์นปัญญา (Cognitive Composite Score)
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา (Visual Reception)
 • การใช้ภาษา (Receptive Language)
 • ความเข้าใจภาษา (Receptive Language)

 

ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อบอกความสามารถของเด็ก ได้แก่

 • การวางแผน (Planning)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
 • การยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control)
 • การจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

 

รับคำแนะนำเพื่อให้เด็กแต่ละคนมีปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุข 7Q ได้แก่

 • Intelligence Quotient มีสติปัญญาและพัฒนาการทางสมองที่ดี
 • Emotional Quotient การมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้
 • Social Quotient การมีทักษะทางสังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • Moral Quotient ความรับผิดชอบจริยธรรมและคุณธรรมประจำตน
 • Adversity Quotient สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ
 • Creativity Quotient การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และแนวคิดในรูปแบบใหม่ ๆ
 • Health Quotient มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย

เมื่อตรวจวัดแล้ว แพทย์จะแปลผลว่า เด็กมีความโดดเด่นในด้านใดและกิจกรรมที่ชอบคืออะไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแบบเฉพาะบุคคล (Tailor - Made) อันจะช่วยให้เด็ก ๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต

ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติ สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก และนักจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งทำการฝึกโดยใช้การเล่นเพื่อการบำบัด นักแก้ไขการพูด และครูการศึกษาพิเศษ คอยให้ความช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกในกิจกรรมที่เด็กชอบโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดจนเกิดการต่อต้าน

 

 


ปรึกษาพัฒนาการลูกน้อยได้ที่:

คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ ชั้น รพ.กรุงเทพ
โทร. 0 2755 1213 หรือ โทร. 1719