Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ

photo

การตรวจช่องจมูก และลำคอด้วยกล้อง (Nasal Endoscope) เป็นการตรวจภายในช่องจมูก รวมทั้งลำคอบริเวณหลังโพรงจมูก ด้วยกล้องขนาดเล็ก โดยแพทย์และผู้ป่วย สามารถเห็นภาพจากการตรวจ ด้วยจอภาพความละเอียดสูงไปพร้อมๆกัน ทำให้สามารถให้การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่องจมูก เช่น เลือดกำเดาไหล อาการคัดจมูก หวัดเรื้อรัง รวมทั้งตรวจหาพยาธิสภาพบริเวณหลังโพรงจมูก ซึ่งเป็นบริเวณที่พบว่าเป็นมะเร็งบ่อยที่สุด ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ทำให้สามารถรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป
 

การตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้นด้วยกล้อง (Fiberoptic Laryngoscope)

เป็นการตรวจบริเวณกล่องเสียง และลำคอส่วนล่างด้วยกล้องขนาดเล็ก ซึ่งบริเวณดังกล่าว มักเกิดปัญหาต่างๆ เช่น เสียงแหบ เจ็บคอเรื้อรัง หายใจลำบาก สำลักน้ำ และอาหารเป็นต้น การตรวจด้วยกล้องขนาดเล็ก จะทำให้สามารถให้การวินิจฉัยปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยปราศจากความเจ็บปวดใดๆ

การตรวจช่องหูด้วยกล้อง (Microscope) เป็นการตรวจด้วยกล้องชนิดเดียวกับที่ใช้สำหรับการผ่าตัด ซึ่งมีความคมชัดและมีความละเอียดสูง แสดงภาพเป็นแบบ 3 มิติ ทำให้สามารถให้การตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา อาการหูอื้อ การติดเชื้อในหูชั้นนอกและชั้นกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจการได้ยิน (Audiogram and Tympanogram) เป็นการตรวจเพื่อประเมินสภาวะ การได้ยิน และตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง หูชั้นใน ในกรณีที่ท่านมีปัญหา หูอื้อ เสียงดังในหู การติดเชื้อในช่องหู อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เป็นต้น

การตรวจคลื่นสมองของประสาทหู (Auditory Brainstem Response) เป็นการตรวจสัญญาณไฟฟ้าของการได้ยิน จากหูชั้นในไปยังก้านสมอง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประเมินการได้ยินของเด็กเล็ก ที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องการได้ยิน หรือนำมาตรวจวิเคราะห์หาโรคเนื้องอกของประสาทหูได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยิน หรือมีภาวะเสียการทรงตัว ซึ่งอาจเกิดจากเนื้องอกบริเวณดังกล่าวได้

อาการเจ็บคอเรื้อรัง กลืนลำบาก ก้อนในช่องปาก ลำคอ หากเป็นนานกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจไม่ใช่การติดเชื้อธรรมดา แต่อาจเป็นอาการระยะแรกของเนื้องอก เนื้อร้าย การตรวจโดยละเอียด รวมทั้งการตรวจพิเศษต่างๆ เช่นการส่องกล้อง การเอ็กซเรย์พิเศษ จะสามารถบอกพยาธิสภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้

เสียงแหบ มีสาเหตุมาจากการที่สายเสียงซึ่งอยู่ในกล่องเสียง ปิดเข้าหากันไม่สนิท ซึ่งอาจเกิดจาก กล่องเสียงอักเสบ เนื้องอกบริเวณสายเสียง การตรวจด้วยกล้องขนาดเล็กเพื่อส่องตรวจบริเวณสายเสียง สามารถบอกพยาธิสภาพ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และปราศจากความเจ็บปวดใดๆ ดังนั้น หากมีอาการเสียงแหบนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ ควรรีบมาพบแพทย์

เสมหะปนเลือด อาจเกิดมาจากการอักเสบ หรือจากเนื้องอก เนื้อร้ายภายในช่องจมูก หลังโพรงจมูก ลำคอ กล่องเสียง รวมทั้งหลอดอาหารส่วนต้น หากมีเสมหะปนเลือดต่อเนื่องกันหลายวัน หรือมีเสมหะปนเลือดบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคหู คอ จมูก 
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร 0 2310 3010, 0 2310 3188 หรือ โทร 1719 แฟกซ์ 0 2755 1010
Email: [email protected]