Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ผู้ป่วยเบาหวานกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

photo

เมื่อฤดูหนาวเริ่มมาเยือน นอกจากอากาศหนาวเย็นที่ทุกคนรอคอยแล้ว หนึ่งในโรคที่มักจะมาพร้อมหน้าหนาวคือ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) ซึ่งอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย สามารถติดต่อกันได้จากการไอ จาม และการสัมผัสอย่างใกล้ชิด

อาการที่พบคือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน การรักษาหลัก คือ รักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ โดยทั่วไป ผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี หรือมีอาการไม่รุนแรง อาการจะดีขึ้นภายใน 5 วัน และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน แต่หากเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่เด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาจทำให้อาการของโรครุนแรงและต้องใช้การรักษาที่ซับซ้อน บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานก็เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากมีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ

จากหลักฐานทางวิชาการ พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association guideline 2016) แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกรายได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด quadrivalent (4สายพันธุ์) ซึ่งครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธ์ A ทั้ง H1N1 และ H3N2 และสายพันธ์ B ทั้ง 2 ตระกูล คือ Victoria และ Yamagata จากข้อมูลการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด quadrivalent ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 2001-2008 พบว่าช่วยลดอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ อัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตได้

จากการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ และอัตราการเข้าโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบได้มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกันได้ทั้ง อัตราการเข้าโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ อัตราการเข้าโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ และอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ดังนั้นสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานหรือมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน หน้าหนาวนี้ขอ แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่กันตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะคะ

ที่มา : ศูนย์วิจัยสุขภาพ (http://www.bangkokhealth.com)

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.
โทร 0 2755 1129, 0 2755 1130 โทรสาร 0 2755 1697 
Email:  BHQdm@bangkokhospital.com