Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

Computer Guided Implant Surgery ฝังรากฟันเทียม เพิ่มความแม่นยำได้อย่างตรงจุด

Computer Guided Implant Surgery ฝังรากฟันเทียม

 

ในการทำรากฟันเทียมเพื่อรักษาฟันที่สูญเสียไป ขั้นตอนที่ทันตแพทย์ใส่รากเทียมในตำแหน่งที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปคือ การพิมพ์ปากผู้ป่วย และการนำภาพถ่ายรังสีมาประกอบการวางแผนในการกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญของทันตแพทย์เป็นหลัก

แต่ด้วยเทคโนโลยี Computer Guided Implant Surgery ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการนำภาพถ่ายรังสี และภาพถ่ายในช่องปาก หรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟัน มาช่วยกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถเห็นรายละเอียด ได้ครบถ้วน สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งรากเทียมได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดตำแหน่งนั้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สู่ตำแหน่งของรากฟันเทียมจริง ๆ ในช่องปากได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 

รู้จัก Computer Guided Implant Surgery

Computer Guided Implant Surgery คือ กระบวนการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีทางภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ (Cone-Beam CT) ช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะช่วยนำภาพถ่ายช่องปากหรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟัน มาประกอบเข้ากับ ภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของกระดูก ตำแหน่งของฟัน และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ เช่น เส้นประสาท ไซนัสแบบเสมือนจริง จะช่วยให้เลือกขนาดรากเทียมและกำหนดตำแหน่งได้เหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่งฟันที่จะใส่ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ขั้นตอนของ Computer Guided Implant Surgery

 1. สภาพช่องปาก 
  พิมพ์ปาก หรือใช้เครื่องสแกนถ่ายภาพในช่องปาก และถ่ายภาพรังสีแบบ 3 มิติ
 2. วางแผนการรักษา  
  นำภาพจากการสแกนที่ได้และภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติมารวมกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทันตแพทย์จะทำการพิจารณาจำนวน ความยาว และขนาดของรากเทียมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณกระดูก อวัยวะสำคัญต่าง ๆ จากนั้นจะนำแผนการรักษามานำเสนอแก่ผู้ป่วย เมื่อสรุปแผนการรักษาที่เหมาะสมได้แล้ว ทันตแพทย์จะใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติพิมพ์อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากเทียม เพื่อนำไปใช้ในวันที่ฝังรากฟันเทียมต่อไป
 3. ฝังรากฟันเทียม 
  ตามที่วางแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากเทียมเข้าช่วย ซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาการผ่าตัดลงไปได้มาก
 4. ทำครอบฟันหรือฟันปลอมบนรากฟันเทียม 
  หลังจากฝังรากฟันเทียมประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของกระดูก จึงเริ่มกระบวนการทำครอบฟันหรือสะพานฟัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผู้ป่วยในแต่ละการรักษาด้วย

 

ข้อดีของ Computer Guided Implant Surgery

 • วางแผนการรักษารากฟันเทียมได้ตรงจุด 
  เนื่องจากทันตแพทย์เห็นรายละเอียดของกระดูกและรูปร่างของฟัน ทำให้ประเมินการรักษาและอธิบายกระบวนการได้ทั้งหมดอย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น
 • ลดความผิดพลาดของตำแหน่งรากเทียม 
  เนื่องจากกำหนดตำแหน่งของรากเทียมขณะฝังรากเทียมได้สอดคล้องกับแผนการรักษาที่วางไว้ ทำให้โอกาสคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
 • ระยะเวลาในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลดลง 
  เนื่องจากกำหนดตำแหน่งไว้แล้วจึงรักษาได้รวดเร็ว
 • ลดขนาดแผล ลดความเจ็บปวด 
  หลังทำการรักษา ทำให้ผู้ป่วยสะดวกสบาย
 • สวยเป็นธรรมชาติ 
  เพราะกำหนดขนาดฟันมาแล้วอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของเหงือกและปริมาณกระดูกก่อนเริ่มฝังรากเทียมด้วย
 • สบายใจทุกขั้นตอนการรักษา 
  เนื่องจากผู้ป่วยทราบข้อมูลอย่างละเอียดและเห็นภาพชัดเจนจากทันตแพทย์ ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการรักษา

 

การใช้ Computer Guided Implant Surgery ช่วยให้การรักษารากฟันเทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากการรักษา สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอคือ การรักษากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์เพื่อผลการรักษาที่น่าพอใจ

 

ข้อมูล : ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

วัน-เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.                        
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

โทร 0 2755 1335 หรือ โทร 1719
อีเมล [email protected]