Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

Computer Guided Implant Surgery ฝังรากฟันเทียม เพิ่มความแม่นยำได้อย่างตรงจุด

img

          ในการทำรากฟันเทียมเพื่อรักษาฟันที่สูญเสียไป ขั้นตอนที่ทันตแพทย์ใส่รากเทียมในตำแหน่งที่เหมาะสมนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปคือ การพิมพ์ปากผู้ป่วย และการนำภาพถ่ายรังสีมาประกอบการวางแผนในการกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญของทันตแพทย์เป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยี Computer Guided Implant Surgery ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการนำภาพถ่ายรังสี และภาพถ่ายในช่องปาก หรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟัน มาช่วยกำหนดตำแหน่งของรากฟันเทียม จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถเห็นรายละเอียด ได้ครบถ้วน สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ทำให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งรากเทียมได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายทอดตำแหน่งนั้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สู่ตำแหน่งของรากฟันเทียมจริง ๆ ในช่องปากได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 

รู้จัก Computer Guided Implant Surgery

 

            Computer Guided Implant Surgery คือ กระบวนการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีทางภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ (Cone-Beam CT) ช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะช่วยนำภาพถ่ายช่องปากหรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟัน มาประกอบเข้ากับ ภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของกระดูก ตำแหน่งของฟัน และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ เช่น เส้นประสาท ไซนัสแบบเสมือนจริง จะช่วยให้เลือกขนาดรากเทียมและกำหนดตำแหน่งได้เหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่งฟันที่จะใส่ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ขั้นตอนของ Computer Guided Implant Surgery

 

 1. สภาพช่องปาก 
  พิมพ์ปาก หรือใช้เครื่องสแกนถ่ายภาพในช่องปาก และถ่ายภาพรังสีแบบ 3 มิติ
   
 2. วางแผนการรักษา  
  นำภาพจากการสแกนที่ได้และภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติมารวมกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทันตแพทย์จะทำการพิจารณาจำนวน ความยาว และขนาดของรากเทียมที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณกระดูก อวัยวะสำคัญต่าง ๆ จากนั้นจะนำแผนการรักษามานำเสนอแก่ผู้ป่วย เมื่อสรุปแผนการรักษาที่เหมาะสมได้แล้ว ทันตแพทย์จะใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติพิมพ์อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากเทียม เพื่อนำไปใช้ในวันที่ฝังรากฟันเทียมต่อไป
   
 3. ฝังรากฟันเทียม 
  ตามที่วางแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากเทียมเข้าช่วย ซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาการผ่าตัดลงไปได้มาก
   
 4. ทำครอบฟันหรือฟันปลอมบนรากฟันเทียม 
  หลังจากฝังรากฟันเทียมประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของกระดูก จึงเริ่มกระบวนการทำครอบฟันหรือสะพานฟัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผู้ป่วยในแต่ละการรักษาด้วย

 

ข้อดีของ Computer Guided Implant Surgery

 

 • วางแผนการรักษารากฟันเทียมได้ตรงจุด 
  เนื่องจากทันตแพทย์เห็นรายละเอียดของกระดูกและรูปร่างของฟัน ทำให้ประเมินการรักษาและอธิบายกระบวนการได้ทั้งหมดอย่างถูกต้องแม่นยำขึ้น
   
 • ลดความผิดพลาดของตำแหน่งรากเทียม 
  เนื่องจากกำหนดตำแหน่งของรากเทียมขณะฝังรากเทียมได้สอดคล้องกับแผนการรักษาที่วางไว้ ทำให้โอกาสคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
   
 • ระยะเวลาในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลดลง 
  เนื่องจากกำหนดตำแหน่งไว้แล้วจึงรักษาได้รวดเร็ว
   
 • ลดขนาดแผล ลดความเจ็บปวด 
  หลังทำการรักษา ทำให้ผู้ป่วยสะดวกสบาย
   
 • สวยเป็นธรรมชาติ 
  เพราะกำหนดขนาดฟันมาแล้วอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของเหงือกและปริมาณกระดูกก่อนเริ่มฝังรากเทียมด้วย
   
 • สบายใจทุกขั้นตอนการรักษา 
  เนื่องจากผู้ป่วยทราบข้อมูลอย่างละเอียดและเห็นภาพชัดเจนจากทันตแพทย์ ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการรักษา

 

            การใช้ Computer Guided Implant Surgery ช่วยให้การรักษารากฟันเทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากการรักษา สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอคือ การรักษากับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์เพื่อผลการรักษาที่น่าพอใจ

 

ข้อมูล : ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

 


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

วัน-เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

โทร 0 2755 1335 หรือ โทร 1719
อีเมล info@bangkokhospital.com