Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ปวดหลังเรื้อรัง...เป็นเรื่องที่แก้ไขได้

photo

บางคนแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังไปแล้ว แต่อาการเจ็บปวดยังไม่ดีขึ้น บางรายทุกข์ทรมานมากกว่าเดิม ทางการแพทย์เรียกว่า Failed Back Surgery Syndrome หรือ FBSS

ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความสำคัญในการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดแล้ว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยที่แม่นยำ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยทำหน้าที่ในการรักษา

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ ศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกส์ ด้านกระดูกสันหลัง ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ปัจจุบัน ทางศูนย์กระดูกสันหลัง มีผู้ป่วยทางกระดูกสันหลังที่มีปัญหาซับซ้อนยากต่อการรักษาจำนวนมาก ซึ่งมักถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นหรือผู้ป่วยติดต่อเข้ามาขอรับการรักษาเอง เช่น กรณีที่มีการกดทับไขสันหลังหรือเส้นประสาทอย่างรุนแรง หรือกรณีที่ได้รับการทำผ่าตัดไปแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น Failed Back Surgery (FBS)

“ในกลุ่มคนไข้ที่จัดเป็นภาวะที่มีความซับซ้อนในการรักษาเหล่านี้ (Complicated Spine Problems) จะได้รับการดูแลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และการรักษาโดยการผ่าตัด

ยกตัวอย่าง คนไข้เป็นแพทย์ชาวต่างชาติถูกส่งเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เนื่องจากมีก้อนหมอนรองกระดูกกดไขสันหลังส่วนหน้าอก (ดังรูปประกอบ MRI) ทำให้เดินไม่ได้ ซึ่งถือเป็นกรณีที่การผ่าตัดจะมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัมพาตถาวร ผู้ป่วยรายนี้ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง และเครื่องมืออุปกรณ์ในการผ่าตัด อันได้แก่ กล้อง Microscope และเครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังขณะผ่าตัด (Intraoperative Neurological Monitoring - IOM) หลังจากได้รับคำอธิบายถึงกระบวนการผ่าตัด ผู้ป่วยมีความมั่นใจในสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ และทีมศัลยแพทย์ จึงตัดสินใจเลือกที่จะทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ตามปกติในสัปดาห์ถัดไป แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในระดับสากล ในการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่ซับซ้อน”

นอกจากประสบการณ์และความชำนาญของแพทย์แล้ว เทคโนโลยียังมีส่วนเสริมความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วย ซึ่งเทคโนโลยีที่สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพนำมาใช้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดด้วยกล้อง Microscopeและ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติโออาร์ม (O-Arm) จะทำการบันทึกภาพกระดูกสันหลังในขณะศัลยแพทย์กำลังผ่าตัดผู้ป่วย ภาพที่ได้จะเป็นภาพสามมิติที่ชัดเจน แสดงตำแหน่งของกระดูกสันหลังอย่างละเอียด และแปลงภาพออกมาในรูปแบบแอนนิเมชั่นสามมิติ และส่งต่อข้อมูลให้แก่ ระบบนำวิถีสามมิติ ช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้ตรงจุด ที่สำคัญสามารถกำหนดตำแหน่งที่ปลอดภัยในการใส่โลหะแม้ว่ากระดูกสันหลังจะผิดรูปอย่างรุนแรง หลังจากนั้นจะทำการสแกนตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเย็บแผล

การนำเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยในขณะผ่าตัดและลดขนาดของแผล ทำให้มีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อยลง เสียเลือดลดลง คนไข้สามารถฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังได้ในเวลารวดเร็ว และที่สำคัญคือ ลดความเสี่ยงต่อการกระทบไขสันหลัง (ซึ่งการผ่าตัดด้วยตาเปล่าจะมีความเสี่ยงสูง) หรือการใส่สกรูผิดตำแหน่งในการผ่าตัดทำให้กระดูกสันหลังคดผิดรูป

เทคโนโลยีถัดไป ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง-เส้นประสาทและไขสันหลัง โดยเฉพาะการทำผ่าตัดแผลเล็ก (Minimal invasive spine surgery) คือ เครื่องมือติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังขณะผ่าตัด (IOM – Intraoperative Neurological monitoring) จะติดตามการทำงานของระบบประสาทและไขสันหลังในระหว่างการผ่าตัด โดยใช้เทคนิคทางด้านประสาทสรีรวิทยา ซึ่งเกิดจากการตอบสนองของระบบประสาททางด้านไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพของ IOM จึงช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อระบบประสาทและไขสันหลังในขณะผ่าตัด

นอกจากนี้ สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังได้รับ การรับรองมาตรฐานการรักษาโรค โดยเฉพาะสำหรับโรคปวดกระดูกสันหลัง (Low Back Pain) จากสถาบัน JCI (Joint Commission International) ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพการรักษาอยู่ในมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

"ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนมีผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย จึงไม่น่าแปลกใจที่มีผู้ป่วยจากต่างประเทศเดินทางเข้ามารักษาที่นี่มากขึ้น รวมทั้งคนไทยเพราะด้วยมาตรฐานการรักษาที่ได้รับการยอมรับแล้ว มาตรฐานของค่ารักษายังช่วยทำให้ผู้ป่วยและญาติเบาใจกับแผนประกันผ่าตัดเหมาจ่ายราคาเดียว" ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อ กล่าวสรุป

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลขอแนะนำ แผนประกันผ่าตัดราคาเดียว* มั่นใจ ไม่บานปลาย

ที่จะช่วยให้สุขภาพหลังของคุณแข็งแรง กลับไปสนุกเต็มที่กับชีวิตได้อีกครั้ง ในขณะที่การเงินของคุณจะไม่บาดเจ็บอีกต่อไป

อ่านข้อมูลประเภทต่างๆของโรคปวดหลัง อาการปวดหลังแบบเฉียบพลัน,อาการปวดร้าวลงขาแบบเฉียบพลัน และอาการปวดหลังและปวดร้าวลงขา แบบเรื้อรัง ได้ที่นี่ โรคปวดหลัง และอาการปวดร้าวลงขา , ปวดหลังเรื้อรัง อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

 


ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เวลาทำการ จันทร์-อาทิตย์ เวลา 7.00-20.00 น. 
ติดต่อสอบถาม โทร 1719
Email: [email protected]