Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แนวทางการดูแลเมื่อผ่าเข่า

photo

 

789

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง*

โทรปรึกษา 1719 หรือสอบถามผ่าน FB@Bangkokhospital

 

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพให้การดูแลรักษาโรคข้อสะโพกและข้อเข่าอย่างครอบคลุม (Total Joint Care) ไม่ได้เน้นแต่การผ่าตัดใส่ข้อเทียมอย่างเดียว การผ่าตัดของศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ คือ ทางรักษาสุดท้ายที่จะแนะนำผู้ป่วย ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคข้อสะโพกและข้อเข่ามีอาการและความรุนแรงของโรคในระยะต่างกัน หากมาพบแพทย์ในระยะเริ่มแรกจะสามารถให้การรักษาด้วยยา การทำกายภาพบำบัด (Conservative Treatment) และทางเลือกในการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบอนุรักษ์ (Joint Preservation)   แต่ถ้าการทำลายของข้อเข่าข้อสะโพกหรือข้อเข่าอย่างรุนแรงจนไม่สามารถใช้วิธีการรักษาดังกล่าวได้แล้ว ก็สามารถแก้ไขข้อที่สึกหรือเสื่อมนั้นได้ด้วยการผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม

  1. Joint Preservation and Joint Reconstruction การผ่าตัดแบบอนุรักษ์ เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขข้อสะโพกหรือข้อเข่าที่มีปัญหาก่อนที่ข้อนั้นจะถูกทำลายจนมีปัญหาความเสื่อมของข้อเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การผ่าตัดแก้ไขความผิดรูปของข้อ ขาโก่ง ขากาง ด้วยการผ่าตัดต่อกระดูกให้ตรง (High Tibial Osteotomy, Distal Femoral Osteotomy), การผ่าตัดย้ายแนวแรงของกล้ามเนื้อเหนือเข่า (Proximal Realignment), การผ่าตัดย้ายและยกกระดูกที่เกาะเอ็นสะบ้า (Fulkerson’s Osteotomy, Maquet, Emslie), การผ่าตัดแก้ไขมุมของเบ้าสะโพก (Periacetabular Osteotomy), การผ่าตัดแก้มุมของกระดูกต้นขา (Femoral Osteotomy), การผ่าตัดภายในข้อทั้งข้อเข่าข้อสะโพก ทั้งแบบใช้กล้องและแบบไม่ใช้กล้อง (Intraarticular reconstruction, Open or Arthroscope) 

  2. Joint Replacement การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม เป็นการรักษาเมื่อมีปํญหาการใช้ข้อสะโพกหรือข้อเข่าเป็นอย่างมากและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการรักษามีทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมทั้งข้อด้านเดียว การเปลี่ยนข้อเทียมสองด้านหรือทั้งเบ้าและกระดูกต้นขา โดยจะมีการให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดชนิดต่างๆ รวมทั้งขนิดของข้อเทียมที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย ก่อนที่จะร่วมกันตัดสินใจว่าควรจะให้การรักษาด้วยการผ่าตัดชนิดไหนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด ด้วยนโยบายของศูนย์ที่ต้องการให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดของตนเองมากที่สุด 

  3. Tertiary care การดูแลรักษาอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อน (Complication) หลังจากได้รับการรักษามาแล้วจากการผ่าตัดครั้งก่อน ให้การรักษาผู้ป่วยที่เคยใส่ข้อเทียมและข้อเทียมเริ่มมีปัญหาความเสื่อมหมดอายุ หรือข้อเทียมหักจากอุบัติเหตุ ด้วยการทำผ่าตัดซ่อมเสริมหรือเปลี่ยนข้อเทียมใหม่ (Revision Joint Replacement) เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

  4. Supertertiary Care การให้คำปรึกษา และดูแลรักษาในระดับประเทศ 

    • Referral Center เป็นศูนย์ในการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในและนอกเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ และต่างประเทศทั่วโลก 

    • Consultant for Network Hospital ให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าข้อสะโพกแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

    • Training Center for Hip and Knee Fellowship Program เป็นสถานที่ฝึกอบรมทีมแพทย์ผู้เขี่ยวชาญด้านการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก โดยมีหลักสูตร 1 – 2 ปี โดยเปิดรับฝึกอบรมแก่แพทย์ที่จบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. | เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 น.
โทร. 0 2310 3731, 0 2310 3732 หรือ โทร 1719