Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ดัชนีสุขภาพต่อมลูกหมาก พีเอชไอ (PHI)

ดัชนีสุขภาพต่อมลูกหมาก พีเอชไอ

 

ทางเลือกใหม่ ช่วยในการตัดสินใจก่อนตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) รู้ได้อย่างไรว่า “คุณมีภาวะเสี่ยงต่อมะเร็ง ต่อมลูกหมากหรือไม่”

 

มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไร 

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดขึ้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเปลี่ยนแปลงและเติบโตผิดปกติขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นเซลล์มะเร็งและลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงเช่น ท่อปัสสาวะและยังกระจายไปที่ต่อมน้าเหลือง และอาจจะกระจายไปยังบริเวณกระดูกและส่วนต่างๆของร่างกาย การลุกลามจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอย่าง เช่น ภาวะการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ซึ่ง จะทาให้เกิดไตวายได้ ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปทั่วร่างกาย ในระยะสุดท้ายก็จะทาให้เสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากคือ ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าถ้าบุคคลในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ชายที่นิยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก็จะจัดในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

ต่อมลูกหมากคืออะไร

ต่อมลูกหมากเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ชายอยู่ ติดกับกระเพาะปัสสาวะและล้อมรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น ต่อมลูกหมากมีลักษณะคล้ายลูกเกาลัดขนาดใหญ่ มีหน้าที่สาคัญในการผลิตน้าหล่อลื่นและหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ นอกจากนี้ต่อมลูกหมากยังทาหน้าทีควบคุมการไหลของปัสสาวะ และผลิตโปรตีนที่เป็นแอนติเจนจาเพาะของต่อมลูกหมากด้วยเรียกว่า Prostate Specific Antigen (PSA)

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

คนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่ใน กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอาจจะมีอาการดังนี้

 • อาการของระบบทางเดินปัสสาวะ 

  * ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้ 
  * ปัสสาวะต้องเบ่งนานและปัสสาวะขัด 
  * ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน 
  * ปัสสาวะอ่อนแรงไม่พุ่ง 
  * อาจมีอาการปวดแสบระหว่างการถ่ายปัสสาวะ

 • มีปัญหาต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

 • มีเลือดปนในปัสสาวะหรือปนกับอสุจิ

 • อาจมีอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือต้นขา

 

ส่วนใหญ่แล้วมีโรคหลายโรคที่ทาให้เกิดอาการดังกล่าวข้างต้น โดย ที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง


คลินิกสุขภาพเพศชาย ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์       08.00 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์     09.00 – 15.00 น.

โทร. 02 310 3009