Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ประโยชน์ของการใช้อินซูลินปั๊ม

photo

อินซูลินปั๊มจะเลียนแบบการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน ทำให้จะดับอินซูลินในร่างกายค่อนข้างคงที่และเมื่อรับประทานอาหารก็สามารถเพิ่มยาอินซูลินได้ทันที ไม่ต้องฉีดยาซ้ำๆ วันละหลายครั้ง ลดโอกาสเกิดน้ำตาลต่ำโดยที่ยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c ให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะสามารถกำหนดได้ว่าจะรับประทานอาหารตอนไหน ปริมาณเท่าไร อยากรับประทานอาหารหวานได้บ้างบางครั้ง ไม่เหมือนกับการฉีดยาที่ควรรับประทานอาหารตรงตามเวลา เพราะหากไม่รับประทานก็อาจเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้ และต้องรับประทานให้เท่าๆ กันในแต่ละวันเพื่อให้ระดับน้ำตาลไม่แกว่งจนเกินไป และต้องควบคุมไม่รับประทานอาหารหวานจัด ดังนั้นการใช้อินซูลินปั๊มสามารถกำหนดชีวิตตนเองได้ว่าอยากจะออกกำลังกายเมื่อไร ตื่นตอนไหน และจะรับประทานเมื่อไร และนอกจากนี้การใช้ปั๊มทำให้ผู้ป่วยลดปริมาณยาอินซูลินต่อวันได้อีกด้วย

 

Better Control

  • เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
  • ลดจานวนครั้ง การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการฉีดอินซูลิน แบบหลายครั้งต่อวันตามมื้ออาหาร (Multiple daily injection)

 

Better Protection

  • ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้ดังนี้
  • โรคหัวใจและหลอด (Cardiovascular damage) ลงได้มากกว่า 41%
  • โรคเส้นประสาทที่เกิดจากเบาหวาน (Diabetic Neuropathy) ลงได้มากกว่า 60%
  • โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy) ลงได้มากกว่า 54%
  • โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) ลงได้มากกว่า 63%

 

Better Life

  • ช่วยลดจำนวนครั้งของความเจ็บปวดจากการฉีดยาแบบหลายครั้งต่อวัน (Multiple daily injection) ลงเพราะการใช้ Insulin pump จะมีอุปกรณ์การให้อินซูลินผ่านท่อพลาสติกขนาดเล็กที่ติดอยู่บริเวณชั้นใต้ผิวหนังซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพเรื่องความปลอดภัย โดยท่านสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองทุกๆ 3 วัน

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.
โทร 0 2755 1129, 0 2755 1130 โทรสาร 0 2755 1697 
Email: BHQdm@bangkokhospital.com