Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

Balance Master เครื่องมือสำหรับตรวจประเมินผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

photo

Balance Master คือ เครื่องมือสำหรับตรวจประเมินผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว และยังสามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับฝึกออกกำลังกายในผู้ที่มีความบกพร่องทาง การเคลื่อนไหวและผู้ที่ต้องการออกกำลังกายโดยเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวโดย เฉพาะ  โดยการตรวจประเมินจะประเมินตามกิจกรรมที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งในขณะที่ร่างกายอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว เช่น การลุก-นั่ง  ยืน  เดิน เป็นต้น และนำผลการประเมินมาออกแบบการออกกำลังกายตามลักษณะอาการที่ตรวจพบ โดยใช้รูปแบบการตอบสนองด้วยการมองภาพควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวร่างกาย  ซึ่งโปรแกรมออกกำลังกายจะปรับให้เหมาะสมและปรับโปรแกรมตามความสามารถสูงสุด กับแต่ละบุคคล