Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

คุณเสี่ยง กระดูกหัก… จาก โรคกระดูกพรุน หรือไม่?

photo

 

คุณเสี่ยง กระดูกหัก… จาก โรคกระดูกพรุน หรือไม่?

ภาวะกระดูกพรุนเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง หักง่าย พบบ่อยบริเวณข้อมือ กระดูกสันหลัง ข้อสะโพก   เมื่อกระดูกหักผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดรุนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะนั้นๆได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูดต้องและทันการณ์อาจพิการหรือเสียชีวิตได้

เมื่อกระดูกหักผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดรุนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะนั้นๆได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูดต้องและทันการณ์อาจพิการหรือเสียชีวิตได้

ภาวะกระดูกพรุนสามารถตรวจพบและควบคุมได้ ด้วยการหาปัจจัยเสี่ยง และรับการตรวจวัดมวลกระดูกเมื่อมีข้อบ่งชี้ ดังนี้

 • ผู้หญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป

 • ผู้หญิง อายุต่ำกว่า 65 ปี หรือผู้ชาย อายุต่ำกว่า 70 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้อย่างน้อย 1 ข้อ

  • หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี

  • มีภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนต่อเนื่องนานกว่า 1 ปี

  • ได้รับยากลูโคคอร์ติคอยด์เป็นระยะเวลานาน

  • น้ำหนัก (กก.) ส่วนสูง (เมตร) 2   มีประวัติบิดามารดาเกิดกระดูกสะโพกหัก

  • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19 กก./ตรม.

 • ตรวจพบภาวะกระดูกบาง หรือกระดูกสันหลังผิดรูปจากภาพเอกซเรย์

 • มีประวัติกระดูกหักจากอุบัติเหตุไม่รุนแรง

 • ส่วนสูงลดลง

 • ผู้ที่มีความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน (จากการทำแบบทดสอบหาความเสี่ยง)

 

 


ปรึกษาปัญหาโรคกระดูกพรุน โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719