Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

Biofeedback ฝึกขับถ่ายแก้ปัญหาท้องผูกเรื้อรัง

ฝึกขับถ่าย, ฝึกขับถ่าย ท้องผูก, ขับถ่าย, ท้องผูก, ท้องผูกมาก ทำไงดี, ท้องผูก ทำไง, ท้องผูก ทำไงดี

 

ปัญหาท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่กวนใจใครหลายต่อหลายคน ซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาท้องผูกเรื้อรังโดยที่ไม่ต้องรับประทานยา คือการฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อควบคุมการขับถ่ายและปรับการรับความรู้สึกในทวารหนักให้เป็นปกติ (Anorectal Biofeedback Training) ซึ่งใช้เวลาในการฝึกไม่นานก็สามารถแก้ปัญหาท้องผูกได้ในระยะยาว

 

รู้จักกับ Anorectal Biofeedback Training

การฝึกการขับถ่าย (Anorectal Biofeedback Training) เป็นการฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อควบคุมการขับถ่ายและปรับการรับความรู้สึกในลำไส้ตรงในผู้ที่มีการขับถ่ายผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะท้องผูก หรือไม่สามารถกลั้นอุจจาระได้ โดยจะมีการใช้เครื่องวัดแรงดันกล้ามเนื้อและหูรูดทวารหนักร่วมกับการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายให้มีการทำงานอย่างสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดการขับถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ฝึกขับถ่ายให้ครบขั้นตอน

ในการฝึกขับถ่าย Anorectal Biofeedback Training ขณะทำการฝึกแพทย์ผู้ชำนาญการจะใส่สายขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตรผ่านเข้าทางทวารหนัก เพื่อแสดงภาพกราฟและแรงดันออกทางเครื่อง Anorectal Manometry ทำให้ผู้ฝึกสามารถดูภาพที่แสดงออกทางหน้าจอ ซึ่งการฝึกด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาท้องผูกหรือไม่สามารถกลั้นอุจจาระสามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบการขับถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพได้  

โดยจะใช้เวลาฝึกครั้งละ 30 - 40 นาที จำนวน 6 ครั้ง โดยมีแพทย์หรือพยาบาลคอยแนะนำ ประกอบด้วย

 1. ฝึกขับถ่ายในท่าที่เหมาะสม 
 2. ฝึกการหายใจร่วมกับการฝึกเบ่งถ่าย 
 3. ฝึกคลายกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักอย่างถูกวิธีในกรณีท้องผูก หรือฝึกขมิบออกแรงบีบกล้ามเนื้อในกรณีกลั้นอุจจาระไม่ได้

 

ฝึกขับถ่าย, ฝึกขับถ่าย ท้องผูก, ขับถ่าย, ท้องผูก, ท้องผูกมาก ทำไงดี, ท้องผูก ทำไง, ท้องผูก ทำไงดี

 

เตรียมให้พร้อมก่อนฝึก

 • ถ่ายอุจจาระหรือสวนอุจจาระด้วยตนเอง หรือรับการสวนอุจจาระที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการฝึก
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 • หากมีโรคประจำตัวหรือมียาประจำที่ใช้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้สั่งยาเพื่อพิจารณาการใช้หรือหยุดยาก่อนฝึก

 

ให้ความร่วมมือขณะฝึก

 • ผู้รับการฝึกขับถ่ายจะต้องใส่สายขนาดเล็กผ่านทางทวารหนัก ปลายสายมีส่วนที่เป็นบอลลูน เพื่อใช้ในการฝึกการรับความรู้สึกของลำไส้ตรงได้
 • ผู้รับการฝึกขับถ่ายจะได้รับการฝึกในท่านั่งหรือท่านอนตะแคงซ้าย (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์และพยาบาลผู้ทำการฝึก) ฝึกหายใจ และฝึกการเบ่งถ่าย เพื่อปรับการรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ตรง โดยจะทำตามขั้นตอนที่กำหนดมาอย่างถูกต้อง

 

ดูแลตัวเองหลังฝึก

 • ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ
 • เมื่อกลับถึงบ้านต้องฝึกขับถ่ายอย่างต่อเนื่องและติดตามการฝึกการขับถ่ายด้วยเครื่องวัดแรงดันกล้ามเนื้อและหูรูดทวารหนักให้ครบตามระยะเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษา

 

ผู้ที่มีข้อจำกัดในการฝึกขับถ่าย

 • ผู้ที่อายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบประสาท เช่น โรคทางสมอง มีภาวะหลงลืมหรืออัลไซเมอร์
 • ผู้ที่มีปัญหาทางจิต
 • ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร

 

อย่างไรก็ตามในการฝึกการขับถ่ายผู้ป่วยจะต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยมีภาวะท้องผูก ไม่สามารถกลั้นอุจจาระได้ หรือมีความผิดปกติในการรับรู้ความรู้สึกของลำไส้ตรง ก่อนจะเข้ารับการฝึกอย่างถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาท้องผูกในระยะยาว

 

ข้อมูล : นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท แพทย์ด้านระบบทางเดินอาหารและตับ เฉพาะทางพิเศษ ด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร


สอบถามเพิ่มเติม 

หน่วยการเคลื่อนไหวทางเดินอาหาร

ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาทำการ 

จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 15.00 .

โทร 0 2310 3735