Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

การฝึกเดิน

photo

     การฝึกคนไข้ให้เคลื่อนย้ายตัวเอง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเป้าหมายคาดหวังของผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง เป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออ่อนแรงของขาทั้ง 2 ข้าง อัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยกระดูกหักจากอุบัติเหตุ ฯลฯ ในบางรายอาจต้องพิจารณาเสริมด้วยเครื่องช่วยพยุงลำตัว พยุงเข่า ข้อเท้า รวมถึงการเลือกชนิดของไม้เท้า ที่เหมาะสม ต้องมีการประเมินกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีความบกพร่อง

การฝึกความแข็งแรงของส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเดินด้วยความมั่นคงและมั่นใจ มีขั้นตอนในการฝึกดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มด้วยการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง (Muscle Strengthening) การเลือกฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะมัดที่มีความสำคัญในการยืน การเดิน (ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขาด้านบน, ด้านหลัง, กล้ามเนื้อน่อง เป็นต้น) การเคลื่อนย้าย (กล้ามเนื้อเหยียดแขน กล้ามเนื้อรอบไหล่ และกล้ามเนื้อลำตัว) ในบางกรณีต้องฝึกให้ใช้กล้ามเนื้อที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจประจำวัน

photo

ขั้นตอนที่ 2. ฝึกการทรงตัว ( Balance Training)

     การทรงตัวด้วยเครื่องช่วย (Sitting balance) พร้อมๆกับการฝึกกล้ามเนื้อข้างต้น ในผู้ที่เป็นอัมพาตจะให้ฝึกนั่ง ตั้งศีรษะตรง มือยันพื้นและพัฒนาไปสู่การฝึกยืน ฝึกทรงตัว เพื่อให้กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวให้มีการประสานงานดีขึ้น การฝึกนั่งทรงตัวในท่าตรงช่วยให้ผู้ป่วยปรับสภาพการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด ความดันโลหิต และยังเป็นการช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติมากขึ้น

 

photo

 

     การฝึกยืนทรงตัว (Standing balance with tilt table) ในผู้ป่วยบางรายจะต้องปรับสภาพร่างกาย โดยเริ่มฝึกยืนบนเครื่องช่วยยืนปรับระดับได้(Tilt table) เริ่มจากท่านอนหงายมีเข็มขัดรัดลำตัว สะโพก เข่า แล้วค่อยๆปรับความลาดเอียงของเครื่องทีละน้อย พร้อมกับการวัดสัญญาณชีพ อาทิ ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นระยะๆ  หากสัญญาณชีพมีความคงที่จะมีการเพิ่มความลาดเอียงทีละน้อย จนสามารถอยู่ในท่าตรงได้โดยไม่มีอาการแทรกซ้อน ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน มาก-น้อยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย

photo

การทรงตัวในราวหัดเดิน (Standing balance in parallel bar) เป็นการฝึกยืนทรงตัวในราวคู่ (Parallel bar)และปรับท่าทางโดยมองกระจกเงา ผู้ป่วยจะเห็นและประเมินการยืนของตนเองได้ ช่วยให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และก้าวหน้าไปสู่การหัดเดินต่อไป

photo

    ขั้นตอนที่ 3. การหัดเดิน (Ambulation training) เมื่อผู้ป่วยได้รับการหัดยืนหัดเดินในราวจนมีความมั่นคงดีแล้ว จะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มฝึกการเคลื่อนไหว การเดิน นอกราวหัดเดิน สำหรับผู้ป่วยที่กำลังขายังไม่ดีนักอาจต้องใช้เครื่องช่วยดามเข่า การเลือกชนิดของเครื่องช่วยหัดเดินของแต่ละรายจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยในขณะนั้น อาทิ แผ่นรองกันเท้าตก ที่รัดตามเข่า เครื่องพยุงหลังท่อนล่าง ท่อนบน คอ ไม้ยัน รักแร้ ไม้เท้า ที่หัดเดินแบบสี่ขา

photo

    ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ มีทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด พร้อมให้การดูแลต่อเนื่อง การออกกำลังกาย การฝึกร่างกาย การจัดหาเครื่องช่วยเดิน / อุปกรณ์พยุง การฝึกกิจวัตร ประจำวันอย่างปลอดภัย เพื่อความพร้อมในการกลับมาทำงาน กลับสู่สังคม ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

               

     ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  “เพื่อโอกาสในการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน”