Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

สงกรานต์ 7 วัน ระวังอันตรายถึงชีวิต

" "

 

"7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์" "Trauma Day" คงไม่มีใครอยากให้เกิด "อุบัติเหตุ" นำมาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต หรือความพิการ

 

            ผู้บาดเจ็บที่พบในที่เกิดเหตุอาจผ่านการกระทบกระแทกและมีการบาดเจ็บภายในที่เราไม่เห็น การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุเพื่อนำส่งโรงพยาบาลต้องระวังป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่อุ้ม ดึง ยก และเคลื่อนตัวผู้บาดเจ็บ โดยเฉพาะในรายที่กระดูกหัก ข้อเคลื่อน

 

            การเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อาจทำให้กระดูกเคลื่อนไปกดเบียดอวัยวะสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ เส้นประสาท ไขสันหลัง หลอดเลือดได้

 

            หากพบเจอผู้บาดเจ็บควรโทร.1669 หรือสายด่วน 1724 ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส BDMS Medevac Center พร้อมให้การช่วยเหลือเพื่อแจ้งเหตุ และให้การช่วยเหลือตามคำแนะนำ ผู้บาดเจ็บที่อาการหนัก หรือขยับตัวเองไม่ได้ควรรอให้ทีมที่ผ่านการฝึกและมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาให้การช่วยเหลือในลำดับถัดไป

 

            "แต่ละนาทีที่ผ่านไป สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตาย สิ่งสำคัญสิ่งเดียวที่จะลดโอกาสความสูญเสียในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ได้คือ การดูแลรักษาที่เหมาะสม ทันท่วงที"

 

            ตัวอย่างระบบการปฏิบัติต่อผู้ป่วย ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส BDMS Medevac Center ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (Prehospital Care) ซึ่งเป็นระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และระหว่างนำส่งโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

 

            การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง ตลอดจนถึงการรักษาในโรงพยาบาลโดยทีมแพทย์อุบัติเหตุการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ทั้งหมดนี้ ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรเฉพาะทางได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจนชำนาญ สามารถตัดสินใจให้การรักษาที่เหมาะสมได้ทันที

 

ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเป็นขั้นตอน

            การดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น

 

            ช่วง 7 วันอันตรายนี้ในส่วนของศูนย์อุบัติเหตุจัดเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์-พยาบาลฉุกเฉินและบริการสนับสนุน ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ธนาคารเลือด, ห้องไอซียู รวมทั้งทีมรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมตลอด 24 ชม. โดยมีทีมศัลยแพทย์อุบัติเหตุ ศัลยแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลผู้บาดเจ็บ

 

            การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งสถานพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีขั้นตอนสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ "แก้ไขภาวะฉุกเฉินที่อาจทำให้เสียชีวิตโดยเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต" และ "ป้องกันการบาดเจ็บซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อลดความพิการ"

 

            ผู้บาดเจ็บทุกรายต้องได้รับการตรวจประเมินทุกส่วนในร่างกาย เพื่อตรวจหาการบาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยมีลำดับการดูแลดังนี้

 1. สำรวจหาภาวะฉุกเฉินที่ทำให้เสียชีวิต เช่น เสียเลือดมาก หายใจลำบาก ขาดออกซิเจน เมื่อตรวจพบต้องเร่งแก้ไขในทันที
 2. ตรวจร่างกายให้ครบทุกส่วน เพื่อสำรวจหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ขั้นตอนนี้จะทำเมื่อผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามชีวิต
 3. เมื่อตรวจพบการบาดเจ็บที่สำคัญ ต้องมีทีมแพทย์สหสาขาผู้ชำนาญมาร่วมวางแผนการรักษาตั้งแต่ต้นเพื่อลดการรอคอยและการตรวจค้นที่ซ้ำซ้อนสามารถเริ่มผ่าตัดรักษา หรือให้การดูแลที่จำเพาะต่อการบาดเจ็บได้ทันที โดยเฉพาะการบาดเจ็บในระบบสำคัญของร่างกาย เช่น สมองและระบบประสาท หัวใจ หลอดเลือดใหญ่ ปอด ทางเดินหายใจกระดูกและข้อ

 

            "การรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือล่าช้าอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เกิดความพิการ หรือเสียชีวิต อีกขั้นตอนสำคัญคือ การวางแผนการรักษาร่วมกันของทีมแพทย์อุบัติเหตุและศัลยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ"

 

            ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท, ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมกระดูกใบหน้าและกระบอกตา, วิสัญญีแพทย์, ทีมแพทย์เวชบำบัดวิกฤติ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักอย่างต่อเนื่อง ทีมแพทย์ต้องร่วมกันวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย

 

ป้องกันการบาดเจ็บ

สิ่งที่เตือนกันไว้และต้องฟัง การป้องกันการบาดเจ็บเน้นทั้งส่วนของประชาชนและทีมรถพยาบาล

 

 • ร่างกายผู้ขับขี่ต้องพร้อม 

          - พักผ่อนเพียงพอ

          - ไม่อดนอน

          - ไม่ขับรถต่อเนื่องหลายชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต้องพัก 

          - "ง่วงไม่ขับ" ง่วงแล้วพัก หรือมีคนช่วยขับ ยิ่งรถใช้ความเร็วแม้เพียงชั่ววูบที่หลับไปก็อาจเกิดอุบัติเหตุรถชนได้

          - "ดื่มไม่ขับ" การรณรงค์เตือนว่า "เมาไม่ขับ" ทำได้ยาก...เพราะเมื่อดื่มแล้วส่วนมากจะบอกเลยว่า "ไม่เมา"

 

 • สภาพรถต้องพร้อม 

          - ระบบเบรกต้องพร้อมใช้งาน 

          - ขับขี่ด้วยความเร็วเหมาะสม

          - ขับให้ช้าลงจะลดความรุนแรงเมื่อเกิดเหตุ

          - ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการหยุดรถก่อนขับผ่านทางแยก ไม่ขับฝ่าไฟแดง

 

 • ป้องกันตนเองทุกครั้ง  

         - ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย

         - ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถยนต์และรถโดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

 

 • ปลอดภัยไว้ก่อน 

          เตรียมใจคิดไว้เสมอว่า "เดินทางไกล ต้องค่อย ๆ ไปด้วยกัน" มีน้ำใจให้ทางไม่เร่งรีบ "ไปแค่ใกล้ๆ เราก็ไม่ประมาท" คนอื่นอาจพลาดมาชน เราต้องป้องกันตัวเอง

 

 • ศึกษาเส้นทางเพื่อให้รู้จุดเสี่ยง 

  - ศึกษาเส้นทางเพื่อให้รู้จุดเสี่ยง เช่น ทางโค้งหักศอก ทางโค้งลาดชัน ทางแคบ ทางชำรุด
  - วางแผนการเดินทางและการพักให้ดี
  - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ "เหนื่อย ง่วง หิว หงุดหงิด ผิดเวลา"

 

            ตอกย้ำเบอร์โทร.สายด่วนที่ควรรู้ สายด่วน 1669 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายสถานพยาบาลและหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริการการส่งต่อผู้บาดเจ็บผู้ป่วยฉุกเฉินและ สายด่วน 1724 ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส BDMS Medevac Center

 

            "ปลอดภัยไว้ก่อน" ศูนย์อุบัติเหตุไม่อยากให้คุณและคนที่คุณรักเป็นส่วนหนึ่งของสถิติในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป

 

ข้อมูล : นพ.เอกกิตติ์ สุรการ ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกฉุกเฉินและศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ

 


 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส BDMS Medevac Center

โทร. 1724  ระหว่างประเทศ +66-2-226-4565

 

" "