Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

4 ชนิดต้อหินที่ต้องรีบรักษาในเร็ววัน

photo

4 ชนิดต้อหินที่ล้วนแล้วแต่ต้องรีบรักษาในเร็ววัน ประกอบด้วย

  1) ต้อหินชนิดมุมเปิด ต้อหินที่พบได้บ่อยที่สุด เกิดจากเนื้อเยื่อกรองน้ำเลี้ยงลูกตามีประสิทธิภาพการทำงานลดลงเรื่อยๆ
ความดันในตามักสูงขึ้นและทำลายขั้วประสาทตาในที่สุด ซึ่งในระยะแรกของต้อหินชนิดมุมเปิดนี้จะไม่มีอาการแสดง ลานสายตาจะแคบลงเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถสังเกตได้ แต่เมื่อประสาทตาถูกทำลายไปมากขึ้นเรื่อยๆ การมองเห็นจะลดลงอย่างชัดเจนส่งผลให้ตาบอดได้ในที่สุด และถึงแม้ในบางรายความดันตาไม่สูงขั้วประสาทตาก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆ ทำให้ลานสายตาแคบลงส่งผลต่อการมองเห็น
 2) ต้อหินชนิดมุมปิด เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างตา ม่านตาอยู่ชิดกับเนื้อเยื่อกรองน้ำลูกตา ทำให้ไปปิดกั้นการระบายของน้ำเลี้ยงลูกตาความผิดปกตินี้มักเกิดขึ้นกับคนที่ช่องว่างด้านหน้าของลูกตาแคบ หรือมีสิ่งกระตุ้น เช่น อยู่ในที่มืด ได้รับยา ทำให้รูม่านตาขยายมากขึ้น
ส่งผลให้ม่านตาเคลื่อนเข้ามาปิดเนื้อเยื่อกรองน้ำลูกตา ส่งผลให้ความดันในตาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันจะมีอาการปวดตาหรือปวดศีรษะข้างเดียวร่วมด้วย ตาแดงภายใน 30-60 นาที มีแสงสีรุ้งรอบดวงไฟ และการมองเห็นลดลง อีกทั้งอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดศีรษะร่วมด้วย  ส่วนในกรณีที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรังเป็นเวลาหลายเดือน มุมของม่านตาจะค่อยๆ ปิดลง มีอาการปวดเรื้อรังแบบเป็น ๆ หาย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นต้อหินหรือต้อกระจก เลนส์สายตาจะบวมมากขึ้นจนไปดันช่องตาหน้าให้แคบลง ทำให้การไหลเวียนน้ำในช่องตาไม่สะดวก เป็นสาเหตุให้เกิดต้อหินเฉียบพลันได้
3) ต้อหินตั้งแต่กำเนิด เป็นต้อหินที่พบมากที่สุดในวัยเด็กตั้งแต่ขวบปีแรก เกิดจากการหยุดพัฒนาการของตาบริเวณช่องหน้าของลูกตา ตั้งแต่ทารกอายุ 7 เดือนในครรภ์และถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะต้อหินตั้งแต่กำเนิดดวงตาจะมีลูกตาใหญ่กว่าปกติ กลัวแสง กระจกตาหรือส่วนของตาดำขุ่น มีน้ำตาไหล หากไม่รักษาโดยเร็วทำให้ตาบอดได้
 4) ต้อหินจากภาวะแทรกซ้อน เกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางสายตาหรือโรคตาอื่นๆ เช่น ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา เนื้องอกหรือการใช้สเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้พัฒนาความรุนแรงของอาการมาเป็นต้อหินในที่สุด เพราะต้อหินคือหนึ่งในปัญหาดวงตาที่พบมาก ดังนั้นการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นและใส่ใจดูแลดวงตาอยู่เสมอย่อมช่วยให้การมองเห็นเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกช่วงวัย

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จักษุ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โทร 1719
โทร. 0 2310 3007 และ 0 2755 1007
Email: bmcintermed@bangkokhospital.com