Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โรคและ
เทคนิคการรักษา

เตรียมพร้อมเจ้าตัวเล็ก สุขภาพฟันดี พัฒนาการเด่น

    เพราะเด็กต้องการการดูแลที่ใกล้ชิดเพื่อความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ พัฒนาการ และพฤติกรรม เตรียมพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสุขภาพฟันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพยังช่วยให้มีสุขภาพฟันดีไปอีกนาน   รู้จักพัฒนาการเด็ก …