Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โรคและ
เทคนิคการรักษา

โรคปริทันต์อักเสบ

เหงือก เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะปริทันต์ที่ทำหน้าที่ยึดฟันไว้ในกระดูกขากรรไกร  และรองรับแรงในการบดเคี้ยว เหงือกปกติจะมีสีชมพู ขอบเรียบ ไม่บวม ไม่มีเลือดออก โรคเหงือกอักเสบ: เป็นโรคที่เกิดขึ้นในประชากรถึงร้อยละ 80 โดยมักจะไม่มีอาการ  ลักษณะของโรคเหงือกอักเสบคือเหงือกมีสีแดง อาจจะมีลักษณะบวมเล็กน้อย…

เช็กสุขภาพฟัน แบบไหนต้องพบทันตแพทย์ช่วง COVID-19

  ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทันตแพทย์ยังคงให้การรักษาในงานทันตกรรมฉุกเฉิน และเร่งด่วน ภายใต้กระบวนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการ Social distancing   แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาฟันแบบไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องมาพบทันตแพทย์ ลองเช็กได้ดังนี้   ปัญหาฟันฉุกเฉินมาได้ทันที…

DENTAL CAD-CAM เทคโนโลยีพิมพ์ฟันดิจิทัล

เมื่อจำเป็นต้องพิมพ์ฟันในกรณีต่างๆ อาทิ  ครอบฟัน ซึ่งต้องพิมพ์ฟันซี่เดียวหรือหลายๆ ซี่ รากเทียม ซึ่งต้องพิมพ์ฟันให้มีความเที่ยงตรงและเก็บรายละเอียดให้ชัดเจนทุกจุด การจัดฟันแบบใส Invisalign ที่ต้องพิมพ์ทั้งปากและห้ามเกิดฟองอากาศแม้แต่น้อย   และกรณีต่างๆ ที่ต้องเข้ารับการพิมพ์ฟัน…