Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โรคและ
เทคนิคการรักษา

ภูมิแพ้...สาเหตุสำคัญของโรคหอบหืด

ภูมิแพ้...สาเหตุสำคัญของโรคหอบหืด ในกลุ่มของโรคทั้งหลายที่มีสาเหตุมาจากภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคหวัดภูมิแพ้ ถือว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตรุนแรงที่สุด หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูก จามบ่อย คันตา คันคอ น้ำมูกใสไหลเอง หรืออาจข้นเป็นช่วงๆ…

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการฉีดยาภูมิแพ้ งด ฉีดยาภูมิแพ้ เมื่อท่านมีอาการไม่สบาย เจ็บป่วย หรืออ่อนเพลีย ดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ลมพิษ ปวดท้อง ท้องเสีย หรือ อดนอน เป็นต้น ก่อนและหลัง ฉีดยาภูมิแพ้ 2 ชั่วโมง ห้ามออกกำลังกายอย่างหนักหักโหม ในระหว่างการฉีดยาภูมิแพ้นั้น…

ภูมิแพ้ รู้ให้ทันดูแลได้

  หนึ่งในโรคยอดนิยมที่เป็นกันมากในทั่วโลกคือ โรคภูมิแพ้ เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ ไม่เพียงช่วยให้สังเกตอาการเบื้องต้นได้ ยังหมายถึงการดูแลป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม   โรคยอดฮิตของคนไทย ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น 3 - 4 เท่า หากเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา…