Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ

photo

ศูนย์โรคปอด ได้จัดโครงสร้างในการให้บริการ เพื่อการตรวจวินิจฉัย การรักษาการตรวจสมรรถภาพของปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคปอด แบบครบทุกด้านภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคปอด

วัตถุประสงค์หลักของศูนย์โรคปอด คือ การช่วยให้ผู้ป่วย พ้นจากความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย มีการฟื้นฟูสุขภาพ สมรรถภาพของผู้ป่วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์โรคปอด เน้นถึงการบริการผู้ป่วยร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ การบริการอย่างดีที่สุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้ต่อเงินที่ผู้ป่วยต้องจ่ายไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับการบริการ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การดูแลผู้ป่วยศูนย์โรคปอด นอกจากจะเน้นถึงการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยแล้วยังฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรคและให้แผนการรักษาเมื่อผู้ป่วยเข้ามาหาให้การรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอย่างเฉียบพลันและให้แผนการรักษาและเพิ่มสมรรถภาพหลังจากผู้ป่วยฟื้นไข้ โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมนอกจากนั้นแล้วยังได้ดูแลถึงโรคอื่นที่อาจเกิดร่วมกับผู้ป่วยให้การดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสม ให้การดูแลเรื่องสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายโดยแพทย์ทางโรคปอดจะพิจารณาดูว่าปัญหานั้นตนเองสามารถดูแลได้หรือไม่ถ้าเกินความสามารถจะส่งไปปรึกษาแพทย์เฉพาะโรคนั้นร่วมดูแลด้วย

ศูนย์โรคปอดกรุงเทพ มีศักยภาพที่จะการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคปอด
โดยมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น

  • การวินิจฉัยโรคของปอด และหลอดลมโดยการส่องกล้องที่เรียกว่า Fiber Optic Bronchoscopic Examination

  • การตรวจหาก้อนเนื้อในทรวงอก Thoracoscopic Examination

  • การเจาะหาชิ้นเนื้อออกมาตรวจโดยใช้ Needle Biopsy

  • การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ Laparoscopic Examination and Biopsy

ศูนย์โรคปอดมีแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมดูผู้ป่วยโรคปอด ถ้ามีความจำเป็น ได้แก่

  • ศัลยแพทย์ที่ชำนาญทางด้านทรวงอกเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคและให้การผ่าตัด

  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคมะเร็งและมีรังสีแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านการรักษาโรคมะเร็งเป็นที่ปรึกษา ให้การแนะนำ และรักษาในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอด 

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัดให้คำแนะนำและร่วมรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของปอด และของร่างกายทั่วๆไป

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคภูมิแพ้ที่จะเข้ามาร่วมให้คำแนะนำและรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคปอดซึ่งเกิดจากโรคภูมิแพ้


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์โรคปอด และระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3000 หรือ โทร.1719
อีเมล: [email protected]