Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชัก

ศูนย์โรคลมชัก

photo

การเข้ารับรักษา และบริการของศูนย์ลมชักโรงพยาบาลกรุงเทพ

โรคลมชัก หรือโรคคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงต่าง ๆ กันไป ไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยอาการชักเพียงอย่างเดียว  เมื่อมาที่ศูนย์โรคลมชัก จะได้รับการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาในกรณีต่อไปนี้

 1. ตรวจวินิจฉัย หาสาเหตุทางภาพ ตรวจหาความผิดปกติของสมองว่าเป็นในส่วนไหน เพื่อตรวจหาสาเหตุของการเป็นโรคลมชักให้ครบในทุก ๆ มิติ 

 2. สอบประวัติผู้ป่วย การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมองร่วมกับวิธีการตรวจหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เพื่อหาตำแหน่งในสมองที่ทำให้เกิดการชัก เพื่อให้ได้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ทางศูนย์ฯจึงให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัยเป็นหลัก นำไปสู่การเลือกวิธีรักษาที่ถูกต้อง เพราะถ้ารักษาไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยอาจจะมีอาการแย่ลง และเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

 3. ผู้ป่วยบางคนมีอาการเหม่อลอย ความจำหายไปชั่วคราว เพราะเป็นอาการหนึ่งของโรคลมชัก ลักษณะอาการของโรคนี้คืออาการชักแบบเหม่อลอย ชักแบบเกร็งกระตุก ผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวและไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ทั้งขณะที่หลับและตื่น

 4. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยบางรายที่มีอาการวูบ ทั้งที่ไม่เคยชักระตุก ไม่เคยเป็นลมชัก แต่มีอาการวูบ เกร็งกระตุก ทรุดล้ม ซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนไข้โรคลมชัก การชักบ่อยๆ ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพ ทางความคิด สติปัญญาความจำลดลง และที่น่าอันตรายยิ่งกว่าคือโรคลมชักนั้นมักแฝงอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน และโรคสมองเสื่อมอีกด้วย

 5. ตรวจวินิจฉัย คนไข้ที่มีการชักเวลานอนหลับ ซึ่งการมาหาหมอตรวจวินัยจัยโดยการใช้คลื่นไฟฟ้าตามปกติอาจไม่พบอะไร เพราะคลื่นสมองในกรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นตอนนอนหลับอย่างเดียว จึงต้องเข้ารับการตรวจใน EMU (EEG monitoring unit) โดยจะให้ผู้ป่วยมานอนตรวจเพื่อบันทึกภาพวิดีโอและคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชม.

 6. ตรวจวินิจฉัย โดยการทำ MRI สแกนในโรคลมชัก โดยตัดภาพสแกนให้บางขึ้นเพื่อตรวจดูในเนื้อสมองเล็ก ๆ หารอยโรคในสมอง ซึ่งรอยโรคในสมองอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก เพราะเซลล์สมองบอบบางมาก สามารถเกิดรอยแผลได้ จากการกระทบกระเทือนในวัยเด็กเพียงเล็กน้อย เช่น คลอดลำบาก คลอดแล้วรกพันคอ หรือการขาดออกซิเจน มีอาการป่วยบ่อย มีไข้สูงเวลาชักนาน ๆ เหล่านี้ทำให้เซลล์สมองได้รับความกระทบกระเทือน เกิดแผลเป็นขึ้นมา แล้วเซลล์สมองส่วนนั้นก็เหี่ยวไป ถึงสมองจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทน แต่สร้างทดแทนอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม เรามักจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสาเหตุทำให้ชัก

 7. ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีการตรวจทางกัมมันตรังสีเรียกว่า Ictal SPECT ซึ่งเป็นเครื่องสแกนอีกแบบหนึ่ง ร่วมกับการฉีดสารเข้าไปขณะที่คนไข้กำลังชัก ทำให้ได้ตำแหน่งข้อมูลจุดกำเนิดของการชักที่ชัดเจนมากขึ้น ช่วยทำให้แพทย์วางแผนในการผ่าตัดได้ตรงจุด

 8. การทำคลื่นไฟฟ้าสมองที่เครื่อง MRI Scanโดยติดอุปกรณ์คลื่นไฟฟ้าสมอง HEAD BOX  ซึ่งเครื่องนี้สามารถบันทึกข้อมูลว่าสมองเราทำงานอย่างไร เพื่อช่วยในการหาตำแหน่งของการเกิดโรคลมชักได้ชัดเจนขึ้น

 โปรแกรมการรักษาผู้ป่วยโรคนอนลมชัก

 • รักษาด้วยการกินยา

 • การผ่าตัดรักษา

 • ใช้ไฟฟ้ากระตุ้น

 ผู้ป่วยที่ควรเข้ารับการดูแลรักษาที่ศูนย์และคลินิกโรคลมชัก

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการชัก

 2. ผู้ป่วยที่มีอาการวูบหลับ

 3. ผู้ป่วยที่มีอาการเหม่อลอย ความทรงจำหายไปชั่วขณะ

 4. ผู้ป่วยที่มีอาการเกร็ง กระตุก

 5. ผู้ป่วยที่ไม่แน่ใจว่าตนเองมีอาการชักจริงหรือไม่ (ลมชักแฝง...โรคใกล้ตัวของคนอดนอน)

 6. ผู้ป่วยที่ต้องการตรวจวินิจฉัยเพราะต้องการดูแลสุขภาพ

 จุดเด่นของศูนย์ลมชัก

 1. ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านระบบประสาทวิทยา โรคลมชักและการนอนหลับผิดปกติ

 2. ตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจรักษาโรคลมชัก

 3. อยู่ภายใต้การการกำกับดูแลของศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล

 4. ความน่าเชื่อถือและความใส่ใจของศูนย์ฯที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมานาน 20 ปี

 เทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ ใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรคลมชัก

 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG-fMRI) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการหาตำแหน่ง การเกิดโรคได้ตรงจุด (อ่านรายละเอียด)

 2. การตรวจแบบ Ictal SPECT เป็น วิธีการตรวจทางกัมมันตรังสี จะช่วยให้ได้ตำแหน่งการเกิดโรคที่ชัดเจนมากขึ้น และทำให้แพทย์วางแผนในการผ่าตัดได้ง่ายขึ้น

 3. การตรวจด้วยเครื่อง PET Scan เป็นเทคโนโลยีในการตรวจเซลล์สมองที่มีความผิดปกติ สามารถชี้ตำแหน่งที่มีความผิดปรกติได้อย่างตรงจุด

 4. ห้อง EMU (EEG monitoring unit) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรอดูอาการขณะชัก โดยจะมีการบันทึกภาพวิดีโอและคลื่นไฟฟ้าสมอง ข้อมูลผู้ป่วยจะไปปรากฏที่ห้อง Control Room ทีมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง คอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณทันที หากคนไข้มีอาการชัก และแพทย์ผู้ดูแลสามารถล็อกอินเข้ามาดูอาการผู้ป่วยจากบ้านได้อีกด้วย

 


ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์ลมชักโรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)

โทร. 0 2755 1011 หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0 2310 3012

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์: 07:00 - 20:00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์: 07:00 - 17.00 น.

อีเมล: [email protected]