Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

โปรแกรมการตรวจรักษา

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์ อีกขั้นของวิทยาการตรวจวิเคราะห์ระดับชีวโมเลกุล

ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ด้วยเครื่องมือตรวจชีวโมเลกุลที่มีเพียงไม่กี่แห่งในทวีปเอเชียและเข้าไปจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อลดแนวโน้มในการที่จะเกิดโรคร้ายขึ้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อาจได้รับมาแต่กำเนิด ตั้งแต่ในวัยเด็ก จากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมการดำรงชีวิตแล้วสะสมเรื่อยมาโดยไม่แสดงอาการ แต่พอรู้ตัวอีกทีก็เมื่อร่างกายแสดงอาการออกมาว่าเป็นโรค

โปรแกรมการตรวจ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ชั้น 6 อาคารบางกอกพลาซ่า โรงพยาบาลกรุงเทพ

เวลาเปิดบริการ วันจันทร์-พฤหัสบดี : 7.00 - 18.00 น.

                       วันศุกร์ : 7.00 - 17.00 น.

                       วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 8.00 - 16.00 น.

โทร. 0 2310 3232 หรือ 0 2310 3000

สายด่วน 0 2310 3733

อีเมล : bmcroyallifeinfo@bangkokhospital.com