Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระยะฟื้นฟู (Subacute care)

longevity

 

ทีมสหสาขาที่ดูแลผู้ป่วยประกอบไปด้วย อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยมีแนวทางการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีการกำหนดแผนการรักษาที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า รวมถึงการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ภายในหน่วยให้การดูแลระยะฟื้นฟู เป็นห้องพิเศษส่วนตัวจำนวน 15 ห้อง ซึ่งจะมี ห้องกายภาพบำบัดภายในหน่วย และมีห้องกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายในระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาล โดยห้องพักผู้ป่วยแต่ละห้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการพักฟื้นผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะ

longevity

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
อีเมล: [email protected]