Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระยะฟื้นฟู (Subacute care)

photo

ทีมสหสาขาที่ดูแลผู้ป่วยประกอบไปด้วย อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยมีแนวทางการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีการกำหนดแผนการรักษาที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า รวมถึงการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ภายในหน่วยให้การดูแลระยะฟื้นฟู เป็นห้องพิเศษส่วนตัวจำนวน 15 ห้อง ซึ่งจะมี ห้องกายภาพบำบัดภายในหน่วย และมีห้องกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายในระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาล โดยห้องพักผู้ป่วยแต่ละห้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการพักฟื้นผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
อีเมล: BangkokLongevityCenter@bangkokhospital.com