Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (MACE)

longevity

 

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ ผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้ง่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลันต่างๆ หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (Mobile Acute Care for the Elderly : MACE) เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการโดยคณะสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะให้การดูแลที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ(MACE) ประกอบไปด้วยอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาลประสานงาน เภสัชกร และนักโภชนาการ ร่วมกันให้การบริการที่ทันสมัยแก่ที่ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยป้องกันอันตรายอันเกิดจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วย ซึ่งมักจะเกิดจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน อันนำไปสู่การเกิดภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูความแข็งแรงของผู้ป่วย

ทีมสหสาขาของเราจะช่วยทำการดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
อีเมล: [email protected]