Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ

longevity

เป็นการประเมินที่ครอบคลุมหลายมิติ และอาศัยสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำงาน สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ความเข้าใจการรับรู้ของผู้สูงอายุ การประเมินสุขภาพที่จำเพาะ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ ยาที่ได้รับ การมองเห็น การได้ยิน ความจำ การเดินและการทรงตัว การประเมินผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยในการพัฒนาการรักษา การวางแผนตรวจติดตาม การประสานงานและการดูแล และการประเมินความต้องการในระยะยาวของผู้ป่วย

การประเมินผู้สูงอายุแตกต่างจากการประเมินทางการแพทย์ทั่วไป โดยเน้นถึงความสามารถในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและจำเป็นทั้งด้านปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาในการทำงาน ปัญหาทางด้านจิตใจและสังคม

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
อีเมล: [email protected]