Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์รักษากระดูกหัก

การรักษาของศูนย์กระดูกหัก

การรักษากระดูกหัก ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันแบบเดิมๆ อีกต่อไป ทางเลือกที่เหมาะสม ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ป่วยซึ่งต้องรับการรักษาอยู่ทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพมีความภูมิใจที่จะให้บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษากระดูกหัก ทั้งที่ได้รับการรักษามาแล้วและยังไม่ได้รักษา ดังนี้

 • กระดูกหักทั่วไป
 • กระดูกหักที่ซับซ้อนและรุนแรง
 • กระดูกหักชนิดบาดแผลเปิด
 • กระดูกหักหลายตำแหน่งพร้อมๆกัน
 • กระดูกสะโพกและเชิงกรานหัก
 • กระดูกหักในเด็ก
 • การหักของกระดูกจากเนื้องอก
 • การผ่าตัดชนิดแผลเล็ก
 • การผ่าตัดกระดูกหักในผู้สูงอายุ
 • รักษาภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกหัก
 • รักษาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ

photo


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3000 หรือโทร. 1719 
อีเมล: BFC@bgh.co.th