Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS EMERGENCY SERVICES (BES)

มาตรฐานการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS  ระดับสูง ALS  ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาด้านระบบการขนส่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก โปรแกรมอบรมพัฒนาบุคลากรและฝึกฝนในสถานการณ์จำลองที่ศูนย์ BDMS Simulation Center ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น เพื่อตอกย้ำความปลอดภัยเป็นสำคัญ

มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวดเร็ว และปลอดภัย

ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบทุกด้าน ทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และน่านฟ้า 
COVERAGE AREA | Asia – Pacific – Europe - America 

bes-transport

 

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS - CAMTS GLOBAL  “Dual Accreditation” ประกอบไปด้วย

1. ศูนย์สั่งการ (Dispatch Center) และ 13 โรงพยาบาล (Bases) โทร. 1724

bes-dispatch-center

 • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษา
 • ทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • แนะนำแผนการรักษา วินิจฉัยและประเมินอาการผู้ป่วย พร้อมประสานงานส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลปลายทาง
 • วางแผน ประเมินสภาพพื้นที่ในการเข้ารับส่งผู้ป่วย และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้สุด และที่มีศักยภาพในการรับดูแลผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว

ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดดังนี้

 • 34 Medical Control Physicians
 • 28 Clinical Care Supervisors
 • 18 Call Takers
 • 4 Emergency Medical Dispatchers
 • 3 Flight Co-Ordinator
 • 6 Sea Communication Specialists

2. Inter-facility Transfer of Patients: Transportation Logistic “bed-to-bed”

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้าย บนรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Helicopter Emergency Medical Service), Air Ambulance, Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) ทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสานงานส่งต่อข้อมูล และแผนการรักษาผู้ป่วยให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลที่รอรับผู้ป่วย เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาต่อไป
 • Surface Critical care ประกอบด้วย

  • รถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance จำนวน 79 คัน โดยมีบุคลากรในสังกัดดังนี้

   • 151 Ambulance Physicians
   • 239 Ambulance Nurses
   • 134 EMTs
   • 91 Porters
   • 56 Ambulance Drivers
  • รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน Motorlance จำนวน 3 คัน ให้บริการที่ รพ.กรุงเทพ และ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
  • เรือการแพทย์ฉุกเฉิน Hydrolance (Boat Ambulance) จำนวน 2 ลำ ให้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • เครื่องบินลำเลียง Aero Medical Transport ประกอบด้วย

Helicopter-Emergency-Medical-Service

3. ทีม Medical Escort ซึ่งเป็นทีมแพทย์พยาบาลเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติทางอากาศ

 • ให้คำปรึกษา ประเมินข้อมูล และประสานงานในการส่งผู้ป่วยเดินทางกลับ
 • วางแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติเดินทางกลับประเทศ โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างเดินทางภายใต้เงื่อนไขทางการ แพทย์

4. Access to High Quality Healthcare Providers:

 • มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วย “มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศของอเมริกา (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS)” และ  CAMTS GLOBAL
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Trauma Care Network
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

Helipad Bases

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมรับและรักษาผู้ป่วยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด
 


helicopter-emergency-medical-service

ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะทางในด้านต่างอันได้แก่  Sea Transport Team, Air Transport Team, Land Transport Team, Dispatch Team ทีมดูแลลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ทีมสนับสนุนระบบคุณภาพต่าง ๆ  รวมถึงต้องมีระบบตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย