Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย (BASEM)

การเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬา

 

ทดสอบร่างกายก่อนกลับไปเล่นกีฬาหลังการบาดเจ็บ (Return to sport Test)

การทดสอบความพร้อมหลังการรักษาการบาดเจ็บ เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับการเล่นกีแต่ละชนิด ก่อนกลับไป แข่งขัน หรือเล่นกีฬาอีกครั้ง

photo

Fitness Program

ทีมสหสาขาวิชาชีพของเราสามรถให้คำแนะนำ ลดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง เพื่อดึงศักยภาพของคุณในออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ครบทุกองศาของการออกกำลังกาย เรามีทีมที่ดูแลคุณดังนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ

โดยทีมของเรามีการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลดังนี้

  • กำหนดเป้าหมายในการออกกำลังกาย
  • การประเมินระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เพื่อช่วยประเมินการเคลื่อนไหวของร่างกาย และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
  • แนะนำเกี่ยวกับโภชนาการ
  • มีการประเมินและปรับปรุงความสามารถและการออกกำลังกายเป็นระยะ

สอบถามเพิ่มเติม สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ    จันทร์ – อาทิตย์   07.00 – 17.00 .
โทร02-310-3979, 02-310-3980 หรือ โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com