Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ เราดูแลรัษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

  • ค้นหา... สาเหตุของโรค
  • รักษา... ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ป้องกัน... การเกิดโรคซ้า
  • ฟื้นฟู... ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

สมองคุณ...กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เพราะโรคสมองป้องกันได้...หากรู้ทัน ตรวจเช็กสมองโดยทีมแพทย์เฉพาะด้านสมองหลากสาขา

photo

คลินิคโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic)
ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพได้รับรองมาตรฐานระดับสูงในด้านการป้องกัน และดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จาก JCI (Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมาก โดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

คลินิคพาร์กินสัน (Parkinson's Clinic)
ให้การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไป เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

คลินิคลมชัก (Epilepsy Clinic)
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยแพทย์เฉพาะทาง และบริการให้คำปรึกษาเมื่อมีอาการชักหรือสงสัยว่ามีอาการชัก เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่ออาการหรือปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นขณะชัก

คลินิคปวดศีรษะ (Headache Clinic)
มีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว คลินิกปวดศีรษะยังมีวิธีการรักษาอาการปวดศีรษะที่หลากหลาย

ศูนย์ตรวจการนอนหลับและศูนย์โรคลมชักกรุงเทพ
ตรวจคัดกรอง (Screening) และตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ (Sleep test / Polysomnography) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการนอนหลับ (Sleep problems) ได้แก่ การนอนกรน (Snoring) และการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ (Obstructive sleep apnea) นอนไม่หลับ(Insomnia) ง่วงนอนมากผิดปกติ (Excessive daytime sleepiness) นอนผิดเวลา (Circadian rhythm disorder)


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
ชั้น 1 และ 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0 2310 3012
อีเมล: [email protected]