Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน

image

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน

 1. เตรียมสมุดประจำตัวสำหรับพนักงานต้อนรับและสมุดประจำตัวนักบินพร้อมใบสำคัญแพทย์มาในวันตรวจ

 2. งดรับประทานอาหาร 8-12  ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐาน (ไม่มีการส่องกล้อง หรือตรวจพิเศษต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์กลืนแป้ง การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น)

 3. งดอาหารเสริมที่ไม่ได้ออกโดยแพทย์ 2-3 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจ

 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง

 5. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย

กรณีการตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน และศิษย์การบิน

 1. กรณีสายตาสั้น-สายตายาว ให้นำแว่นสายตามาในวันตรวจสุขภาพด้วย

 2. กรณีมีการผ่าตัดแก้ไขสายตา ควรนำใบรับรองแพทย์โดยระบุค่าส่ยตาก่อนทำการแก้ไข

 3. นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง

 4. สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือน ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

 5. กรุณานัดหมายผ่าน Contact center 1719 อย่างน้อย 3 วัน  ถ้าท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่าน Contact center 1719 เช่นกัน   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 ภาพ ถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 2. นำบัตรประชาชนหรือ Passport ติดตัวมาทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจ

 3. กรณีผู้รับการตรวจอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้ารับการตรวจ

  2. มีผู้ปกครองสายตรงพร้อมนำบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วย

  3. กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ ให้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองเอกสารมาด้วย

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ

 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจด้านเวชศาสตร์การบินติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ2 (HPC site2) ชั้น 3B อาคาร BHQ

 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม

 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา

 5. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

 6. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด

 7. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน

 


สอบถามเพิ่มเติม 
โทร 0 2310 3000 หรือโทร. 1719
Email: [email protected]