Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

image

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพกรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านการได้ยิน

 1. หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปในสถานที่ หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลำโพง ในระยะใกล้ ภายใน 48  ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน

 2. หลีกเลี่ยง กิจกรรม ดำน้ำ หรือ ปีนเขา ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

 3. หากท่านมีไข้ คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการตรวจ ให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ

 4. หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพกรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านสารเคมี

กรณีตรวจหาสารเบนซีน และ โทลูอีน (Benzene & Toluene)

 1. งดการสัมผัสกับควันไฟ การปิ้งย่างอาหาร อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

 2. งดรับประทานอาหารที่มีสารกันบูด อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

กรณีตรวจหาสารหนู (Arsenic)

 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเล สาหร่าย สมุนไพรอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

 2. หลีกเลี่ยงดื่มน้ำชาที่ต้มจากใบชา อย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเก็บปัสสาวะ

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชน พาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ

 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสำหรับการตรวจสุขภาพกลุ่มปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 2 และศูนย์อาชีวอนามัยกรุงเทพ (Bangkok Health Promotion Center 2 and Bangkok Occupational Health Center) ชั้น 3 อาคาร BHQ โซน B

 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม

 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา

 5. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

 6. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด

 7. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน

 


สอบถามเพิ่มเติม 
โทร 0 2310 3000 หรือโทร. 1719
Email: [email protected]