Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

image

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดรับประทานอาหาร 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ ดื่มน้ำเปล่าได้ในโปรแกรมมาตรฐานที่ไม่มีการส่องกล้อง หรือตรวจพิเศษต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์กลืนแป้ง การส่องกล้องทางเดินอาหาร การตรวจ CT เป็นต้น

 2. นำยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย เพื่อให้แพทย์ทราบว่าท่านรับประทานยาใดบ้าง

 3. สตรีที่อยู่ระหว่างการเป็นประจำเดือนไม่สามารถรับการตรวจปัสสาวะได้ ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

 4. กรุณานัดหมายผ่าน Contact center 1719 ถ้าท่านไม่สะดวกมาตามวันนัดหมาย กรุณายกเลิกหรือเลื่อนนัดผ่าน Contact center 1719 เช่นกัน   

หมายเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการตรวจสุขภาพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ สำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่มีประวัติสุขภาพ ต้องติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ประกอบการทำประวัติ

 2. สำหรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1) ชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ 

 3. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ตามแบบสอบถาม

 4. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม

 5. ชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ณ การเงินชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ 

 6. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสายตา

 7. เจาะเลือดเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

 8. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำในการตรวจสุขภาพแต่ละขั้นอย่างละเอียด

 9. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ  ท่านสามารถปรึกษาแพทย์หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ

หมายเหตุ ระหว่างรอผลการตรวจทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกท่าน

 


สอบถามเพิ่มเติม 
โทร 0 2310 3000 หรือโทร. 1719
Email: [email protected]