Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โปรแกรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มาตรฐาน JCI

pic

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า รพ.กรุงเทพ ได้ยกมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้เป็นไปตาม Knee Replacement Program มาตรฐานเดียวกันกับ Joint Commission International : JCI สหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ ผู้ป่วย ญาติ และแพทย์เป็นทีมเดียวกันมีส่วนในการวางแผน ตัดสินใจเลือกการผ่าตัดรักษาและชนิดของข้อเข่าเทียม รวมถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
ทีมในการดูแลรักษาท่าน จะประกอบไปด้วย
 

  • แพทย์เจ้าของไข้
  • แพทย์ที่ปรึกษา
  • วิสัญญีแพทย์
  • พยาบาลผู้ประสานงานการดูแล
  • ทีมพยาบาล

บทบาทและหน้าที่ของผู้ป่วย

มีส่วนร่วมในการวางแผน การดูแลร่วมกับทีมผู้ให้การดูแลรักษา ตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด หลังการผ่าตัดไปจนถึงภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดจากพยาบาล และนักกายภาพบำบัด ซึ่งจะนัดหมายล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัด ขั้นตอนนี้ใช้ระยะ เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในโรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมกายภาพก่อนการผ่าตัด สำหรับ Total Knee Replacement

ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนการเริ่มออกกำลังกายทุกท่า คือ ห้ามกลั้นหายใจขณะออกกำลังกายในแต่ละท่า

  • การออกกำลังกายท่านั่ง (นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิง ส้นเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้น) อ่านเพิ่มเติม
  • การออกกำลังกายท่านอน (นอนหงายบนเตียง) อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด

เมื่อการผ่าตัดเสร็จแล้ว ท่านจะถูกย้ายมาที่ห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต เพื่อความปลอดภัยจะมีทีมแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา 1 วัน พยาบาลและทีมดูแลจะเป็นผู้ตรวจสอบสัญญาณชีพ ระดับความปวดและสภาพโดยรวมของท่าน ท่านจะได้รับการกระตุ้นให้เริ่มฝึกการหายใจ และเคลื่อนไหวเท้าและข้อเท้า เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างดีที่สุด หลังการพักฟื้นในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเป็นระยะเวลา 1 วันแล้ว หากอาการทุกอย่างเรียบร้อยดีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ท่านย้ายไปพักฟื้นที่ห้องพักปกติได้ ข้อมูลรายละเอียด
 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลาทำการ ทุกวัน 07.00 – 17.00 น.
โทร. 0-2310-3731, 0-2310-3732 หรือ โทร.1719 (24 ชม.)
Email:info@bangkokhospital.com