Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลังที่สถาบันโรคกระดูกสันหลัง

pic

สถาบันโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลังซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI.( Joint Commission International) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าร่วมโปรแกรม
 

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังบริเวณเอวทุกรายที่มารับการรักษาที่สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ
   

ผู้ป่วยที่ไม่เข้าร่วมอยู่ในโปรแกรมนี้
 

 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังจากอุบัติเหตุรุนแรง
 • ผู้ป่วยที่มีอายุ ≤ 18 ปี
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง โดยมีสาเหตุจากอวัยวะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลัง
 • ปวดหลังจากโรค Fibromyalgia หรือโรคMyofascial pain syndrome อื่นๆ
 • อาการปวดหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนอกหรือคอ

 

แนวทางปฏิบัติ
 

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ จะสอบถามประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดและจำแนกประเภทผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดหลังที่ผ่านเกณฑ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
  กลุ่มที่ 1 ปวดหลังทั่วไป
  กลุ่มที่ 2 ปวดหลังร่วม กับ มีอาการกดทับเส้นประสาทหรือโพรงประสาทตีบแคบ
  กลุ่มที่ 3 ปวดหลังที่เป็นโรคทางกระดูกสันหลังร่วมกับความผิดปกติของระบบอื่นๆ ที่อาจต้องใช้การรักษาเฉพาะ เช่น โรคติดเชื้อ, ก้อนเนื้องอก, โรคข้ออักเสบยึดติด, โรคกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ เป็นต้น
 2. แพทย์จะสั่งการตรวจเพิ่มเติม ทางรังสีวิทยา หากสอบถามประวัติและตรวจร่างกายแล้ว พบว่าผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้หรือมีข้อมูลว่าควรได้รับการตรวจ
 3. การตรวจพิเศษเช่น MRI , CT scan จะตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการกดทับเส้นประสาท,โพรงประสาทตีบแคบ และผู้ป่วยที่ ยังมีอาการไม่ดีขึ้นแม้จะรักษามานานกว่า 1 เดือน
 4. แพทย์จะให้ข้อมูลด้านการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
 5. แพทย์จะสั่งจ่ายยาที่มีข้อยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษา ร่วมกับการให้ข้อมูลการดูแลตนเองที่เหมาะสม
 6. แพทย์จะพิจารณาเพิ่มการรักษาทางเลือกอื่นๆ หากการดูแลตนเองของผู้ป่วยยังไม่ทำให้อาการดีขึ้น
 7. สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ
   
  1. ผู้ป่วยจะได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดประกอบด้วย
    
   • การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพโดยละเอียดก่อนการผ่าตัด
   • การตรวจประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายก่อนรับการผ่าตัดการให้ความรู้ ในรายละเอียดของการผ่าตัด, การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด ,ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัด,การฟักฟื้นในโรง พยาบาล รวมถึง ความรู้ในการดูแลตนเองที่บ้านหลังการผ่าตัด
   • ผู้ป่วยและญาติจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับญาติผู้ดูแล และสภาพแวดล้อมที่บ้าน เมื่อผู้ป่วยต้องกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
     
  2. ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากทีมสหสาขา ซึ่งได้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลัง
    
 8. ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จะได้รับการติดตาม ให้คำแนะนำและประเมินประสิทธิผลการรักษาเป็นระยะๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Contact Center โทร.1719 (24 ชม.)
Email: info@bangkokhospital.com