Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด
โปรแกรมการตรวจรักษามะเร็งเต้านม

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโรค   มะเร็งเต้านมเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติ ของเซลเนื้อเยื่อเต้านม โดยร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติมโตที่ผิดปกติได้ ทำให้เซลที่ผิดปกติเหล่านั้นโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว และอาจสามารถกระจายออกไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับ 1…

โปรแกรมการดูแลแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเจ็บหน้าอกสงสัยหัวใจขาดเลือด

รายละเอียดเกี่ยวกับโรค   ภาวะเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร กล้ามเนื้อหัวใจ หรือ หลอดเลือด แต่สาเหตุที่สำคัญ คือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กล้ามเนื้อหัวใจจะตายในเวลาอันรวดเร็ว ภายใน 6…

โปรแกรมการตรวจรักษาโรคภาวะหัวใจล้มเหลว

  พันธกิจ   พันธกิจของเราไม่เพียงเพแต่ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และช่วงชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเท่านั้น แต่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโรงพยาบาลตลอด เวลา   วัตถุประสงค์   วัตถุประสงค์ตามแนวทางคลินิค (clinical pathway) สำหรับ “โรคหัวใจล้มเหลว” มีดังนี้  …

โปรแกรมการตรวจรักษาโรคเบาหวาน ประเภทที่ 2

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองในการควบคุมน้ำตาล ในเลือดให้ได้ใกล้เคียงกับคนปกติ และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้ดูแลรักษา…

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลังที่สถาบันโรคกระดูกสันหลัง

สถาบันโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลังซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI.( Joint Commission International) โดยมีรายละเอียดดังนี้   เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าร่วมโปรแกรม   ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังบริเวณเอวทุกรายที่มารับการรักษาที่สถาบันโรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพ  …

โปรแกรมการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke)

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโรค โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) เป็นโรคที่พบบ่อย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ทางระบบประสาท ผู้ป่วยมักมีอาการทันทีทันใด แต่จะใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน…

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation

มาตรฐานการรับรอง Temos International Healthcare Accreditation จากประเทศเยอรมัน เป็นการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลก ก่อตั้งในปี 2010 มุ่งเน้นการรับรองการบริหารจัดการผู้ป่วยนานาชาติทั้งในด้านการแพทย์และด้านการบริการทั่วไป Temos International มีสำนักงานทั่วโลกใน 6 ทวีป มาตรฐานการรับรอง…

มาตรฐานการแพทย์อเมริกาสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

New CAMTS US & CAMTS EU Dual Medical Transport Accreditation ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง…

มาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน JCI

ด้วยมาตรฐานการรักษา และกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงของทีมแพทย์-พยาบาล ผสานเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา 7 โรคเฉพาะทาง ภายใต้ 3 โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงได้รับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล “การดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรค” พร้อมกันถึง 7 โรค จากสถาบัน JCI ( Joint Commission…