Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

คลินิกวัคซีน

คลินิกวัคซีน

 

ขอบข่ายงานที่ให้บริการ - Medical Services

 

     ปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่กลับมีประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง

     รพ.กรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรในกลุ่มดังกล่าว ได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ในโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงการป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการเปิดให้บริการคลินิกวัคซีน มีบริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่ควรจะได้รับตามช่วงอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงาน และอาชีพ สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ชำนาญทางด้านวัคซีนโดยเฉพาะ


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ 
โทร 0 2310 3003, 0 2755 1003 หรือ โทร 1719