Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
สินค้า โรงพยาบาล
ปิด

การดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความเสื่อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการดูแลแบบองค์รวมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในเรื่องของการตรวจติดตามความเสื่อมของกระดูกและข้อ ตรวจดูภาวะความเสี่ยงในการลื่นหกล้ม แก้ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวด้วยการทำกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องซึ่งเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ทีมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมวางแผนการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต