Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

ทันตกรรม

 

การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เราพร้อมให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบการควบคุมตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสูงเพื่อความปลอดภัย ให้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ครบวงจร ตั้งแต่งานทันตกรรมพื้นฐานและงานทันตกรรมแบบพิเศษที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในระดับสูง อาทิ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมผู้สูงวัย เป็นต้น โดยเน้นการวางแผนดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง ให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสในทุกเวลา