Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING 2018

t

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ผนึกกำลังโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลรอยัล และบริษัท N Health จัดการประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2561 “BDMS Academic Annual Meeting 2018” ภายใต้แนวคิด “Excellent Healthcare Network : Medical Advances Meet Compassion” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขารพ. ชั้นนำจากต่างประเทศและในประเทศ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคคลากรทางการแพทย์กว่า 1,500 คนที่เข้าร่วมงาน

 

ในโอกาสนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มรพ.กรุงเทพ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงาน ร่วมถวายการต้อนรับ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานพระราชดำรัส เปิดงานมีใจความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ประจำปีพุทธศักราช 2561 ที่จัดขึ้นในวันนี้ แนวคิดหลัก Excellent Healthcare Network : Medical Advances Meet Compassion ที่กำหนดขึ้นสำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นแนวคิดที่เห็นว่าเหมาะสม ในปัจจุบัน แม้วิทยาการด้านการแพทย์และเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยจะก้าวหน้าพัฒนาไปเพียงใด การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยยึดถือหลักคุณธรรม เมตตาการุณย์ ความเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติยังเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาชีวิตผู้ป่วย ควรจะต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกในทางที่ดีและมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ความเจริญล้ำหน้าอย่างสมัยใหม่ กับแนวความคิดเรื่องคุณธรรมที่ยึดถือกันมา จึงควรที่จะอยู่ควบคู่กันไปไม่แยกจากกัน ประการหนึ่งความมีคุณธรรมจะช่วยจรรโลงสังคมให้เป็นปกติสุข และผู้คนอยู่อย่างสงบร่มเย็นทั่วกัน”

 

image