News & Events

ประกาศโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เรื่องการจะทำลายประวัติแฟ้มผู้ป่วย

ฟิล์มเอ็กซเรย์และฟิล์มเอกเรย์ฟัน ที่ไม่ได้ติดต่อกับโรงพยาบาลติดต่อกัน 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

Showcases

ความฝันจากนักบินสู่อาชีพหมอกระดูก

ความฝันจากนักบินสู่อาชีพหมอกระดูก

Packages & Promotion

แพคเกจชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งเป็นการตรวจเช็คสภาพความพร้อม ความสมบูรณ์ของร่างกาย และตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ