World Cup 2022 Activity with BASEM

BASEM โรงพยาบาลกรุงเทพ ดูแลทุกการบาดเจ็บของนักเตะทีมชาติด้วยมาตรฐานระดับโลก

ร่วมเชียร์ ร่วมทาย ว่าทีมใดจะเป็นแชมป์บอลโลก 2022 ในครั้งนี้ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษ รวม 22 รางวัล จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย 11 รางวัล และเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมลายเซ็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย 11 รางวัล) เพียงทายทีมแชมป์โลกได้ถูกต้อง 22 ท่านแรก ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 18 ธันวาคม 2565 ภายใน เวลา 20.00 น.


 

แข็งแรงด้วย เลี่ยงเจ็บได้ ด้วยการออกกำลังแบบ FIFA 11+


ติดปีก ชม Lusail Stadium สนามหลักการแข่งขันครั้งนี้


BASEM : สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ

สถาบันเดียวในไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรความเป็นศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ของฟีฟ่า หรือ FIFA Medical Centre of Excellence ติดต่อกันมาถึงปีที่ 6 ให้การดูแลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขา อ่านต่อเพิ่มเติม


 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ระยะเวลาการทำกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยสิ้นสุดการทำกิจกรรม ณ เวลา 20.00 น.  
 • กรุณาระบุชื่อ – นามสกุล, E-mail, เบอร์โทรศัพท์ และ “ทีมแชมป์บอลโลก” ให้ชัดเจนและครบถ้วน
 • สามารถส่งคำตอบได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ กรณีที่ส่งคำตอบมากกว่า 1 ครั้ง โรงพยาบาลกรุงเทพจะถือว่าคำตอบแรกเป็นคำตอบในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 • การแจกรางวัลทั้งหมด 22 รางวัลจะเป็นไปตามลำดับ โดยรางวัลลำดับที่ 1 – 11 ผู้โชคดีจะได้รับลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นต์นักฟุตบอลทีมชาติไทย และรางวัลลำดับที่ 12 – 22 ผู้โชคดีจะได้รับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย พร้อมลายเซ็นต์นักฟุตบอลทีมชาติไทย โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาง Facebook : Bangkok Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในกรณีที่ไม่ได้มารับรางวัลในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์   
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรตัวจริง และสำเนาลงนามรับรองเอกสารจำนวน 1 ฉบับมาแสดงพร้อมผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย  
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นไม่ว่าในกรณีใด 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อดำเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ว่าในรูปแบบหรือช่องทางใด  โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด  เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้