แพ็กเกจผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน)  ราคา (บาท) 
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องทางท่อปัสสาวะ 3 135,000
การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วย Bipolar PK          3 180,000
การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ Thulium 3 228,000
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องทางท่อปัสสาวะ โดยเลเซอร์ PVP 3 270,000
การผ่าตัดเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะ  2 155,000
การผ่าตัดเนื้องอกที่กระเพาะปัสสาวะ 1 145,000
การส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อไต 1 117,000
การส่องกล้องขบนิ่วในท่อไต (Lithoclast )  1 138,000
การส่องกล้องสลายนิ่วในท่อไตโดย เลเซอร์ Homium 1 142,000
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่อัณฑะ 1 ข้าง 1 107,000
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่อัณฑะ 2 ข้าง 1 160,000
การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ 1 ข้าง 1 110,000
การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ 2 ข้าง 1 165,000
การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยสายเทปคล้องใต้ท่อปัสสาวะ 1 147,000

 

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน)  ราคา (บาท) 
การเปลี่ยนไต จากไตของผู้บริจาคที่เสียชีวิต  14 990,000
การเปลี่ยนไต จากไตของผู้บริจาคที่มีชีวิต (ผู้รับไต) 14 990,000
การเปลี่ยนไต จากไตของผู้บริจาคที่มีชีวิต (ผู้บริจาคไต) 4 300,000