แพ็กเกจผ่าตัดปอดและระบบทางเดินหายใจ

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การส่องกล้องหลอดลมโดยอัลตราซาวนด์เพื่อหาสาเหตุของก้อนในปอด โดยการให้ยานอนหลับ 1 147,000
การส่องกล้องหลอดลมโดยใช้อัลตราซาวนด์ เพื่อหาสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติในทรวงอก โดยการให้ยานอนหลับ 1 203,000
การส่องกล้องหลอดลมโดยใช้อัลตราซาวนด์ เพื่อหาสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติในทรวงอก และก้อนในปอด โดยการให้ยานอนหลับ 1 285,000