แพ็กเกจผ่าตัดปอดและระบบทางเดินหายใจ

Absolute care season2

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
การส่องกล้องหลอดลมโดยอัลตราซาวนด์เพื่อหาสาเหตุของก้อนในปอด โดยการให้ยานอนหลับ 1 155,000
การส่องกล้องหลอดลมโดยใช้อัลตราซาวนด์ เพื่อหาสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติในทรวงอก โดยการให้ยานอนหลับ 1 214,000
การส่องกล้องหลอดลมโดยใช้อัลตราซาวนด์ เพื่อหาสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองผิดปกติในทรวงอก และก้อนในปอด โดยการให้ยานอนหลับ 1 300,000

สบายใจยิ่งขึ้น! เมื่อผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567

  • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด* (Medical Clearance) มูลค่า 8,000 บาท


เงื่อนไขการรับบริการ:

  • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
  • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับแพ็กเกจผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1719 หรือ LINE OA ID: @bangkokhospital