บริการของเราจุดบริการตรวจ COVID-19 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ARI CLINIC ให้บริการผู้ที่มีอาการ และต้องการตรวจหาเชื้อ COVID-19

ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะผู้ที่ทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น

ผู้ที่มีประวัติปัจจัยเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ในช่วงเวลา 14 วัน

 • มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ 37.5 ⸰c ขึ้นไป
 • มีอาการ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก ตาแดง มีผื่น ถ่ายเหลว
 1. แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ราคา 4,000 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (RT-PCR) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”
 2. แพ็กเกจตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 และเอกซเรย์ปอด ราคา 4,500 บาท
  โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (RT-PCR) พร้อมใบรับรองผลการตรวจเชื้อ COVID-19 “Medical Certificate of COVID-19 Testing”

รับบริการได้ที่ ARI CLINIC ชั้น 1 โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

โทร. 02 310 3961, 02 310 3962 หรือ โทร. 1719

https://goo.gl/maps/wJcmJkmSrJWQsmKAA

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว และไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • รับผลภายใน 24 – 48 ชม. (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ)
 • กรณีฉุกเฉิน หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการอื่น ๆ กรุณาติดต่อ แผนกฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพ
 • หมายเหตุ: โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค
* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2565*


ทำนัดตรวจ COVID-19 ผ่านช่องทาง Website คลิกที่นี่