แพ็กเกจผ่าตัดกระดูกและข้อ

Absolute care season2

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

รายการแพคเกจ จำนวนวันนอน รพ. (คืน)  ราคา (บาท) 
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง

4

250,000
1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 2 ข้าง 5 450,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง 5 295,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 2 ข้าง 5 478,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้าง สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมข้างที่ 2 5 259,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 1 ข้างแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ  5 295,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 2 ข้างแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ  5 478,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ และตัดกระดูกที่งอกในข้อเท้าหรือเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อเท้า / การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อเย็บซ่อมเอ็นร้อยหวาย 1 210,000
การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อซ่อมกระดูกอ่อนผิวข้อ และตัดกระดูกงอกในข้อเท้า และเย็บซ่อมเอ็นหุ้มข้อเท้า  2 250,000