ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA ผ่านระบบ My B+ Application

ขั้นตอนการทำนัด ประเภทที่ 1
สำหรับผู้ที่มีประวัติในระบบ

ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus

ขั้นตอนการทำนัด ประเภทที่ 2
สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติในระบบ

ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีน Moderna ผ่าน My BPlus