การทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 1 รอบ 2

ทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 1 (รอบที่ 2)
โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า

จะเปิดทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 1 (รอบที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

การทำนัดในครั้งนี้จะให้บริการฉีดระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2564 – 30 ธ.ค. 2564 และ 4 ม.ค. 2565– 30 เม.ย. 2565*
เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ฉีดวัคซีนคือ โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย
ชั้น 7 อาคาร Bangkok Rehabilitation Center (อาคาร R )

ท่านสามารถทำนัดผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

หมายเหตุ

  • จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย งดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565*
  • การทำนัดและรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนเป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรในแต่ละรอบ
  • กำหนดการทำนัดฉีดวัคซีนในรอบต่อไปจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับ ขอให้ท่านติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น
  • ทาง รพ.ขอความร่วมมือท่านในการสงวนช่องทางการติดต่อผ่าน Call Center ไว้สำหรับ การนัดหมายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์
  • ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น.

MODERNA ล็อต 1 (รอบที่ 2)

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง Official ของโรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)  ซ.ศูนย์วิจัย เท่านั้นเพื่อป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดและมิจฉาชีพ

Website : https://bit.ly/3w29uhz
LINE : https://lin.ee/7ZYvDVB
YouTube : https://bit.ly/3bYm3SK
Twitter : https://bit.ly/2RSXhgj
IG : https://bit.ly/3bq6XpL